II M-nar. Kongres dla Małżeństwa i Rodziny o duchowości małżeństwa

Duchowość małżeństwa była tematem pierwszej sesji w drugim dniu II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, który odbywa się w Krakowie. Prelegenci zwracali uwagę, że obserwowany dziś kryzys małżeństwa wiąże się w dużym stopniu z kryzysem duchowości, brakiem głębszego spojrzenia na drugiego, z brakiem troski o wzajemne zbawienie i usunięciem z relacji małżeńskiej Boga.

REKLAMA

Jak podkreślił w swym wykładzie prof. Stanisław Grygiel, punktem wyjścia w myśleniu o małżeństwie jest akt stworzenia kobiety i mężczyzny ukierunkowanych wzajemnie na siebie a podejmowane obecnie próby modyfikacji tego związku to negacja Boga i reformowanie osoby człowieka.

Tematem pierwszej sesji drugiego dnia II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny była Duchowość małżeństwa. Wykład wprowadzający wygłosiła prowadząca sesję Constanza Mirano, dziennikarka włoskiej telewizji RAI, autorka książek nt. małżeństwa i rodziny. Jak podkreśliła, instytucja małżeństwa jest dziś atakowana i domaga się obrony. Trzeba jednak mówić o tym nowym językiem.

Zwróciła uwagę na problemy wynikające z mainstreamowej kultury opartej na filozofii gender, sprowadzającej różnice między kobietą i mężczyzną jedynie do kwestii kulturowych i społecznych. Mówiła również o problemach komunikacyjnych między mężczyzną a kobietą i o tym, że prawdziwie przełamać możemy je tylko wówczas, gdy będziemy prowadzić życie duchowe.

– Wiele par małżeńskich cierpi a powodem tego cierpienia jest to, że wymazaliśmy Boga z naszego życia – powiedziała Constanza Mirano.

Analizie psychologiczno – teologicznej miłości małżeńskiej oraz dialogu małżeńskiego w życiu świętych małżonków poświęcone było wystąpienie ks. prof. Sławomira Bukalskiego z UKSW. Analizował on. m.in. korespondencję oraz świadectwa nt. wyniesionych na ołtarze małżonków Alojzego i Marii Quattrocchich oraz Zelii i Ludwika Martin – pod kątem emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym oraz z perspektywy teologicznej.

Nawiązując do opinii psychologów podkreślił, że jakość komunikacji interpersonalnej jeszcze przed zawarciem małżeństwa jest najmocniejszym wskaźnikiem jakości i stabilności przyszłego związku.

„Jedność dwojga” w Bogu, „Jedność dwojga” z Bogiem. Miłość i świętość idą w parze – taki był tytuł dwuczęściowego wykładu wygłoszonego przez Ludmiłę Grygiel oraz prof. Stanisława Grygiela.

– Bóg stwarzając człowieka z miłości uczynił go też zdolnym do miłości – powiedziała Ludmiła Grygiel, zwracając uwagę, że ta zdolność objawia się w sposób szczególny w miłości małżonków. Zaznaczyła, że miłość może uczynić człowieka szczęśliwym tylko wtedy, gdy jest podobna do miłości Stwórcy.

Jak podkreśliła, w małżeństwie człowiek przygotowuje się do wieczności. Ma ono być wspólną pracą nad zbawieniem, gdyż nie można kochać drugiego człowieka nie pragnąc jego zbawienia i nie pomagając mu się zbawić. – Dziś kryzys małżeństwa spowodowany jest zaniedbaniem lub całkowitym usunięciem z życia małżonków troski o wzajemne zbawienie – powiedziała Ludmiła Grygiel. Jak zaznaczył, oddalenie od boga wiąże się z oddaleniem od siebie nawzajem.

Nawiązując do wielu świadectw mistyków, mówiła również o tym, że ludzkie małżeństwo to niedoskonały prawzór mistycznych zaślubin człowieka z Bogiem. Podsumowując, wyraziła też przekonanie, że małżeństwa XXI w. będą albo związkami mistycznymi albo też luźnymi związkami osób żyjących de facto obok siebie.

O tym, że życie duchowe opiera się na pytaniu o prawdę – mówił prof. Stanisław Grygiel. Jak zaznaczył, życie duchowe zaczyna się od pytań, na które człowiek nie może znaleźć odpowiedzi i nadziei, że tę odpowiedź otrzyma. Jak dodał, są to pytania o rzeczy fundamentalne – o sens, miłość, prawdę, godność, nadzieję.

Prof. Grygiel skrytykował część współczesnych teologów, którzy uciekają od tych pytań w obawie przed oskarżeniem o brak „podejścia naukowego”. Zaznaczył, że nawiązując do marksizmu, mówią oni coraz więcej o faktyczności człowieka a coraz mniej o jego wewnętrznym życiu. „Tych teologów interesują paznokcie człowieka” – powiedział obrazowo profesor.

Jak podkreślił, punktem wyjścia w myśleniu o małżeństwie jest akt stworzenia kobiety i mężczyzny ukierunkowanych wzajemnie na siebie. Pojawiające się obecnie próby modyfikacji tego związku to negacja Boga i próba reformowania osoby człowieka. – Tymczasem osoby się nie reformuje; osoba albo się odradza, wracając do swych początków, albo umiera – stwierdził prof. Grygiel.

Mówił również o tym, co jest istotą kultury – jest to mądrość, która każe ludziom zbliżającym się do siebie „zdjąć sandały”, w geście szacunku i troski o wzajemną godność. Zaznaczył, że bez życia duchowego nie ma kultury; może być tylko cywilizacja rozumiana jako zbiór pewnych systemów instytucjonalnych.

W dalszej części swego wystąpienia nawiązał do historii Fausta, który przez swoją duchową niedojrzałość, pogrąża się w kłamstwie i przestaje być panem siebie. Pozostaje jednak nadzieja, jaką jest miłość Małgorzaty – która ratuje Fausta w ostatniej chwili życia.

II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństw i Rodziny odbywa się od 17 do 19 listopada w Krakowie. O współczesnych wyzwaniach dla małżeństwa i rodziny rozmawiają na nim pedagodzy, teologowie, duszpasterze, prawnicy i przedstawiciele mediów.

Źródło: https://www.ekai.pl/o-duchowosci-malzenstwa-na-ii-miedzynarodowym-kongresie-dla-malzenstwa-i-rodziny/
Fot. Caro Mendoza / Cathopic

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *