Uroczystości odpustowe w Wielu

Z okazji dorocznego odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarię we Wielu w diecezji pelplińskiej przybyły tysiące pielgrzymów.

REKLAMA

Z okazji dorocznego odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarię we Wielu w diecezji pelplińskiej przybyły tysiące pielgrzymów. Podczas sumy odpustowej 13 maja biskup Ryszard Kasyna podkreślił, że „życie każdego chrześcijanina jest wspólną drogą z Chrystusem ku Ojcu”.

„Przybywamy tu w duchu wdzięczności wobec Ojca Niebieskiego za dar ubiegłorocznej koronacji naszej Matki Pocieszenia oraz, aby na nowo objąć Chrystusowy Krzyż, by odzyskać ostrość spoglądania wiarą na codzienne życie”, powiedział w powitaniu kustosz Kalwarii i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia a jednocześnie proboszcz parafii Wiele ks. Jan Flisikowski.
 
W homilii biskup podkreślał istotę przesłania Wniebowstąpienia Chrystusa, zaznaczając, że liczne tęsknoty, które towarzyszą człowiekowi sprowadzają się do pragnienia „pokoju, miłości i szczęścia wiecznego”. Te zaś zapewnia tylko Bóg, przekonywał hierarcha powołując się na znaną myśl św. Augustyna.
 
W nawiązaniu do pielgrzymiego trudu pątników i procesji, a szczególnie procesji eucharystycznej, bp Kasyna zauważył, że przez ten obrzęd „Chrystus przypomina nam, iż życie każdego chrześcijanina jest wspólną drogą z Nim, wspólną wędrówką w górę ku Ojcu”.
 
Kaznodzieja przypomniał, że owocem modlitw przy kalwaryjskich kapliczkach i przyjmowania sakramentów świętych powinno być trwałe świadectwo wiary słowem i czynem „na wzór św. Jana Pawła II i naszych patronów, aby prowadzić bliźnich drogą do nieba”.
 
Przed błogosławieństwem biskup pelpliński przekazał jednej z rodzin parafii Wiele kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia, którą w ubiegłym roku pobłogosławił papież Franciszek. Od tej pory będzie ona nawiedzać rodziny tamtejszej parafii dla umocnienia owoców koronacji wizerunku Madonny z Dzieciątkiem z wielewskiego kościoła, której przed rokiem dokonał Prymas Polski abp Wojciech Polak.
 
Doroczne obchody odpustowe potrwają przez tydzień. Zakończy je w tym roku w niedzielę Msza św. prymicyjna miejscowego neoprezbitera ks. Pawła Ostrowskiego, który w sobotę w Pelplinie otrzyma święcenia prezbiteratu.

KAI.pl

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *