Jasna Góra: powołany Kościelny Inspektor Danych Osobowych

Ks. dr hab. Piotr Kroczek został wybrany na pełniącego obowiązki Kościelnego Inspektora Danych Osobowych.

REKLAMA

Na to stanowisko powołali go biskupi obradujący na Jasnej Górze. Wśród tematów Rady Stałej Episkopatu Polski ochrona danych osobowych w Kościele była jednym z ważniejszych, wobec wchodzących w życie, 25 maja, nowych przepisów Unii Europejskiej.

 
Jak powiedział bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Kościelny Inspektor Danych Osobowych będzie miał swoją siedzibę przy sekretariacie Episkopatu Polski i będzie centralnym organem, którego zadaniem ma być czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół, były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu RODO. Kościelny Inspektor będzie także organem odwoławczym w drodze administracyjnej, gdyby dane były naruszone lub w sytuacji, gdyby ktoś uważał, że zostały one naruszone.
 
Urodzony w 1975 r. ks. Piotr Kroczek to kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.
 
Jest teologiem i kanonistą, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej. Jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa Kanonicznego i Wydziale Nauk Społecznych; zajmuje się teorią prawa i prawem wyznaniowym. Ostatnio wydał: „Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej”, Studium teologiczno-prawne, Kraków 2017 oraz Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków 2017.
 
It/Jasna Góra
Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *