WSD Pelplin rekrutuje!

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

REKLAMA

 Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca 2017 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

      1.        podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,

      2.        własnoręcznie napisany życiorys,

      3.        świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,

      4.        świadectwo dojrzałości w oryginale,

      5.        świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

      6.        skrócony odpis aktu urodzenia,

      7.        metrykę chrztu  i  bierzmowania,

      8.        kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,

      9.        wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,

   10.        cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),

dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej 
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
wydrukowane z systemu IRK oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
   13.        potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11  lipca 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *