Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to ważna data dla Caritas, która z założenia jest instytucją niosącą pomoc i miłosierdzie.

REKLAMA


Caritas znana jest przede wszystkim z wielkich dzieł dobroczynnych i programów pomocowych kierowanych do ubogich, bezdomnych, starszych i dzieci, jednak dzieł miłosierdzia jest znacznie więcej. Niewiele osób wie, że Caritas angażuje się także w pomoc pokrzywdzonym, odrzuconym i doświadczającym przemocy. Są to zazwyczaj akcje nie nagłaśniane, prowadzone przez Caritas diecezjalne, których pracownicy i wolontariusze docierają do osób, które potrzebują wsparcia.

Przykładem takiego działania są działające na terenie Diecezji Sandomierskiej, prowadzone przez Caritas Punkty Pomocy Pokrzywdzonym w Tarnobrzegu, Nisku, Nowej Dębie, Majdanie Królewskiej i Padwi Narodowej. Można w nich uzyskać wszechstronną pomoc – od psychologicznej, prawnej czy materialnej, aż po usługi rehabilitacyjne i pielęgniarskie. Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi także całodobowy ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą, doświadczających kryzysu osobistego i rodzinnego z powodu stosowania różnych form przemocy w rodzinie. Podczas pobytu w OIKu, kobiety otrzymują pomoc psychologiczną i prawną oraz mają stworzone warunki do uregulowania swojego życia rodzinnego. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Kontakt do Ośrodka TU. Niektóre ośrodki prowadzą całodobowy dyżur telefoniczny dla osób dotkniętych przemocą.

Na terenie diecezji sandomierskiej funkcjonuje już pięć punktów porad prawnych. Ich działalność finansuje Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Wkrótce otwarty zostanie szósty w regionie i drugi w Tarnobrzegu. Celem działalności Punktu Pomocy Pokrzywdzonym będzie zapewnienie opieki prawnej, psychologicznej i rehabilitacyjnej osobom ciężko doświadczonym przez życie. Z placówką będą współpracować studenci wydziału pielęgniarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W tworzonym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania wyuczonego zawodu.

W działania przeciwko przemocy w odmienny sposób zaangażowała się z kolei Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizując warsztaty z cyklu „Bezpieczna na randce i nie tylko”, którym towarzyszyły również zajęcia z samoobrony. Dopełnieniem wiedzy praktycznej był udział w wykładach pt. „Spotkajmy się w realu”. Dopełnieniem zajęć stał się poradnik, w którym zebrano informacje na temat zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi we współczesnym świecie. Poradnik trafił do każdego uczestnika zajęć. Warsztaty są częścią projektu „Młodzi z Mocą” finansowanego przez Caritas Polska i Jeronimo Martins w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Zobacz jakie projekty były zrealizowane.

Wiele diecezjalnych Caritas angażuje się w działalność ośrodków pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, jako jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Radomskiej realizuje zadanie publiczne powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia pn. „prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej”. Ośrodek ma 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających oraz terapeutycznych dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Ponieważ przemoc powoduje głębokie zmiany w psychice człowieka w wielu przypadkach samo wsparcie nie wystarcza, stąd konieczna jest psychoterapia, która leczy i dociera do źródeł trudności w rodzinie. W ośrodku pomocy udzielają psychologowie, psychoterapeuci oraz prawnik. Mogą z niej skorzystać dorośli, młodzież i dzieci.

Podobne wsparcie oferuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Jest to jedna z trzech tego rodzaju placówek w województwie małopolskim. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Do zadań ośrodka należą m.in.: zapewnienie osobom dotkniętym przemocą całodobowego pobytu, zapewnienie interwencyjnej i długofalowej pomocy socjalnej, medycznej, pedagogicznej, prawnej oraz wsparcia psychologicznego, zapewnienie miejsca pobytu dziennego, miejsca do zabawy i nauki dla dzieci.

 

Praca z osobami doświadczającymi przemocy w domu jest trudna, dlatego też pomoc polegać na analizie wcześniejszych zdarzeń i związanych z nimi uczuć. Specjaliści pomagają osobom doświadczającym przemocy pozbyć się przekonań o własnej winie i opracowują indywidualny plan terapii dla każdego podopiecznego. Szczególnie trudna i delikatna jest kwestia przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej troski i specjalistycznej opieki na najwyższym poziomie.

Caritas angażuje się w pomoc osobom pokrzywdzonym na skutek przemocy w najróżniejszych działaniach, także poza granicami kraju, mając jednocześnie na uwadze fakt, że krzywdzie najlepiej zapobiegać. Stąd pomocą Caritas obejmuje także osoby zagrożone przestępczością oraz więźniów opuszczających zakłady karne.


Źródło: https://caritas.pl/blog/2019/10/02/miedzynarodowy-dzien-bez-przemocy/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *