48. proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność Kościoła

Niemal połowa Polaków (48. proc.) pozytywnie ocenia działalność Kościoła katolickiego. To o 3 punkty procentowe więcej niż przed sześcioma miesiącami – podało Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Kościół krytykuje 40. proc. społeczeństwa – co z kolei stanowi spadek o 1 punkt. Z najnowszych badań wynika też, że wybuch wojny w Ukrainie przełożył się na wzrost zaufania Polaków do niektórych instytucji państwa.

REKLAMA


Pomijając zaangażowanie w praktyki religijne, które z oczywistych względów skorelowane jest z pozytywnymi ocenami Kościoła, można stwierdzić, iż w znacznej mierze dobrze o działalności tej instytucji wypowiadają się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i ankietowani mający prawicowe poglądy – analizuje CBOS. Relatywnie często są to także osoby z wykształceniem podstawowym, najstarsi badani (65+), mieszkańcy wsi, respondenci uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 1500 zł) oraz rolnicy.

Krytycznie o Kościele, poza niezaangażowanymi religijnie (i uczestniczącymi w praktykach religijnych sporadycznie), częściej niż przeciętnie wypowiadają się potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 oraz osoby o lewicowej orientacji politycznej. Wyróżniają się pod tym względem też mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni, kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, badani z gospodarstw domowych o dochodach co najmniej 2000 zł w przeliczeniu na osobę, oraz najmłodsi badani (poniżej 25 roku życia).

Marcowe badanie oddziela od poprzednich pomiarów inwazja Rosji na Ukrainę – zwraca uwagę CBOS. Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą przełożył się na wzrost zaufania Polaków do niektórych instytucji państwa.

Od lutego poprawiły się notowania obu izb parlamentu, szczególnie Sejmu. W marcu przybyło osób wypowiadających się pozytywnie o pracy posłów: obecnie jest ich 28 proc, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do lutego. Ubyło też wyrażających niezadowolenie – spadek o 5 punktów, do 57 proc.).

Znacznie lepiej niż przed miesiącem i – w przeciwieństwie do wyników, jakie rejestrowano od października 2020 roku – na ogół pozytywnie postrzegana jest także prezydentura Andrzeja Dudy. Obecnie z uznaniem o jego prezydenturze wypowiada się 54 proc. Polaków – to o 9 punktów procentowych więcej niż miesiąc wcześniej.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zauważalnie poprawiły się opinie o pracy służb mundurowych – wojska, Straży Granicznej i policji, a ponadto o działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sanepidu.

W podsumowaniu CBOS zauważa, że minimalnie lepsze są także notowania Rzecznika Praw Obywatelskich, Kościoła katolickiego oraz dwóch central związkowych – NSZZ „Solidarności” i OPZZ. Zauważalnie gorsze niż przed sześcioma miesiącami – prawdopodobnie w związku z wysoką inflacją – są opinie o funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego.

Pogorszył się również społeczny odbiór działalności sądów oraz – w niewielkim stopniu – prokuratury. Zbliżone do tych sprzed półrocza są notowania Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.


Źródło: https://www.ekai.pl/prawie-polowa-polakow-pozytywnie-ocenia-dzialalnosc-kosciola/
Fot. Timon Studler / Unsplash


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *