Za nami spotkania rejonowe kapłanów

W okresie od 20-23 września br. kapłani diecezji pelplińskiej uczestniczyli w tzw. „spotkaniach rejonowych”. Są one okazją do wspólnej modlitwy, wysłuchania konferencji, a także zapoznania się z planowanymi działaniami duszpasterskimi w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim.

REKLAMA


Spotkania odbywały się w czterech rejonach duszpasterskich: chojnickim, lęborskim, kościerskim i pelplińskim. Spotkaniom przewodniczył Biskup Diecezjalny dr Ryszard Kasyna, który podzielił się z kapłanami refleksją nt. przeżywania kapłaństwa w obecnej sytuacji i rzeczywistości. Biskup Ryszard zachęcał kapłanów do tego, aby troszczyli się każdego dnia o swoje nawrócenie, po to by w pełni być uczniami Chrystusa – takimi którzy upodobniają się do niego i czerpią z Jego miłości.

Pomocą w kapłańskim nawróceniu serca jest osoba św. Józefa, który uczy, jak być ojcem pełnym miłosierdzia, miłości, twórczej odwagi, pracy i pokory. Kapłan ma być zawsze głosicielem Ewangelii, świadkiem braterstwa i budowniczym nadziei, niosąc słowa otuchy.

Wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu była z jednej strony kapłańskim dziękczynieniem za zlecone Kościołowi naśladowanie Chrystusa, a z drugiej prośbą i głęboką modlitwą o pogłębienie i dojrzałe uczestnictwo w Wielkiej Tajemnicy wiary sprawowanej na ołtarzach diecezjalnego wieczernika.

Konferencję formacyjną poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC – Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i założyciel wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Prelegent zachęcał kapłanów, by rozpoznawali charyzmaty wiernych świeckich, a tym samym nie bali się otwartości we współpracy z nimi w budowaniu wspólnoty Kościoła. Duchowni muszą starać się stwarzać przestrzeń do posługi i owocnej współpracy z wiernymi świeckimi – podkreślał ks. Krzysztof.

Aktualne sprawy duszpasterskie przedstawił ks. Krzysztof Piątkiewicz – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Przypomniał o formach współpracy z wiernymi świeckimi, które funkcjonują już w Diecezji Pelplińskiej jak chociażby Szkoła Animatorów i Liderów, Seminaria Odnowy Wiary, czy wspólnota Domowników Boga. W wystąpieniu ks. Dyrektor przedstawił także kapłanom aktualne propozycje duszpasterskie, które w najbliższym czasie będą realizowane.

Spotkanie zakończyło się omówieniem przez Biskupa Ryszarda Kasynę aktualnych spraw dotyczących wspólnoty diecezjalnej.


Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/spotkania-rejonowe-kaplanow/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *