Papież: tylko żyjąc w prawdzie będziemy mogli kochać

„Bycie prawdomównym jest Bożym nakazem. Trzeba mówić prawdę zawsze, w każdym miejscu i pomimo wszystko” – mówił Papież wczoraj podczas audiencji ogólnej, która odbyła się w Auli Pawła VI. Franciszek kontynuował swoją refleksję w oparciu o List do Galatów, którego tematem jest relacja między Prawem i wolnością.

REKLAMA


Rozważany fragment wspomina o ostrej reakcji św. Pawła na zachowanie Apostoła Piotra, który nie chcąc narazić się na krytykę zaczął unikać kontaktu z chrześcijanami wywodzącymi się z pogaństwa. W ten sposób zaczął nieświadomie wprowadzać podział we wspólnocie. Jego zachowanie św. Paweł nazywa wprost – hipokryzją. Można nazwać ją strachem przed prawdą.

Papież przypomniał, że hipokryta woli udawać kogoś innego niż być sobą. Wskazał, że upiększanie duszy, postawy, sposobu działania, nie jest wyrazem prawdy. „Kiedy człowiek nie chce jej uznać i według nie postępować wówczas udaje kogoś innego” – mówił Ojciec Święty wskazując, że to hamuje odwagę powiedzenia otwarcie prawdy i w ten sposób człowiek coraz bardziej od niej odchodzi.

Papież – nie udawajmy, ale bądźmy sobą

„Obłuda prowadzi do formułowania półprawd. Półprawdy są wyrazem zakłamania: ponieważ prawda jest samą prawdą, a nie jej przeciwieństwem. Ale półprawdy są wyrazem nieprawdziwego sposobu działania. Wybiera się jak powiedziałem udawanie zamiast bycia sobą, a obłuda blokuje odwagę powiedzenia otwarcie prawdy – podkreślił Papież. – W ten sposób unikamy obowiązku, a to jest przykazanie: mówienia jej zawsze; bycia prawdomównymi: mówienia jej w każdym miejscu i mówienia jej pomimo wszystko. W atmosferze, gdzie relacje międzyludzkie są przeżywane w sposób czysto formalny, łatwo roznosi się wirusa hipokryzji.“

Franciszek zaznaczył, że sam Jezus w Ewangeliach wielokrotnie piętnuje hipokryzję i ostro napomina tych, którzy na zewnątrz wydają się sprawiedliwi, ale wewnątrz są pełni fałszu i nieprawości. Papież wskazał, że obłudnik jest osobą, która udaje, schlebia i oszukuje, ponieważ żyje z maską na twarzy, i nie ma odwagi, aby zmierzyć się z prawdą. Hipokryta również nie jest zdolny do miłości: ogranicza się do życia w egoizmie i nie ma siły, aby ukazać swoje serce w sposób przejrzysty. Ojciec Święty stwierdził, że hipokryzja występuje w środowiskach pracy, w sferach politycznych, ale szczególnie odrażająca jest w Kościele.

Papież – strzeżmy się hipokryzji i obłudy

„Nigdy nie zapominajmy o słowach Pana: «Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi» (Mt 5, 37). Bracia i siostry, pomyślmy dzisiaj o tym, co piętnuje Paweł: o hipokryzji; również Jezus ją piętnuje: hipokryzję. Nie bójmy się być prawdomównymi, mówić prawdę, odczuwać prawdę, postępować według prawdy – podkreślił Papież. – W ten sposób będziemy mogli kochać. Hipokryta nie umie kochać. Postępować inaczej niż według prawdy, to zarażać na niebezpieczeństwo jedność Kościoła, jedność, o którą modlił się sam Pan.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-08/papiez-tylko-zyjac-w-prawdzie-bedziemy-mogli-kochac0.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *