Polskie świętowanie Roku Ignacjańskiego

Konkurs na książkę o duchowości lub pedagogice ignacjańskiej, uliczne ewangelizacje, wykłady, wspólne czuwania, modlitwy i liturgie w kościołach pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli oraz peregrynacja jego relikwii – to tylko niektóre propozycje przygotowane przez wspólnoty jezuickie w Polsce z okazji rozpoczynającego się Roku Ignacjańskiego. Potrwa od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku.

REKLAMA


Polskie obchody Roku Ignacjańskiego zostały zainaugurowane w ubiegłą niedzielę 16 maja, w uroczystość św. Andrzeja Boboli, jezuity, patrona Warszawy i Polski. Światowa inauguracja jubileuszu zaplanowana została natomiast na czwartek 20 maja, dlatego wiele inicjatyw upamiętniających św. Ignacego Loyolę rusza także tego dnia.

W sposób szczególny świętowanie Roku Ignacjańskiego rozpoczynają kościoły i parafie pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli. Dokładnie 500 lat temu, 20 maja 1521 roku późniejszy święty został ranny w bitwie obronnej pod Pampeluną.

Wspominając to wydarzenie, które przyczyniło się do nawrócenia próżnego rycerza, jezuici nie chcą ograniczać się do opowiadania minionych dziejów, ale pragną wraz ze świeckimi współpracownikami i osobami z innych zakonów czerpiącymi z ignacjańskiej duchowości „postawić wszystko na Jezusa Chrystusa” – tak jak uczynił to Ignacy pięć wieków temu.

Uroczystościom w świątyniach jubileuszowych, którymi na ponad rok staną się wszystkie jezuickie kościoły na świecie, będzie towarzyszył odpust zupełny.

W Polsce dwie z tych świątyń i gromadzące się w nich wspólnoty wiernych noszą imię Ignacego Loyoli. Znajdują się one w Jastrzębiej Górze i we Wrocławiu.                            

Pierwsze nabożeństwo związane z jubileuszem odprawione zostało we wrocławskim kościele pw. św. Ignacego Loyoli (ul. W. Stysia 16) w środę 19 maja wieczorem. Przy kościele działa duszpasterstwo akademickie, którego członkowie po Mszy św. dzielili się swoim doświadczeniem duchowości ignacjańskiej.

Główna liturgia obchodów Roku Ignacjańskiego rozpocznie się w czwartek o godz. 18:00. Eucharystii przewodniczył będzie proboszcz o. Józef Birecki SJ, a okolicznościowe kazanie wygłosi o. Jan Konior SJ. „We Mszy Świętej będziemy przede wszystkim dziękować za dar życia założyciela zakonu Jezuitów i za spuściznę, jaką zostawił swoim duchowym synom i wszystkim pragnącym szukać i odnajdywać Boga w codzienności życia” – czytamy w specjalnym zaproszeniu skierowanym do wiernych.

Bezpośrednio po Mszy osoby ze wspólnoty Sychar działającej przy parafii podzielą się swoim doświadczeniem duchowości ignacjańskiej. O godz. 20.00 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego poprowadzi medytację metodą św. Ignacego Loyoli. W godz. 21.00-22.00 będzie też okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do godz. 23.00 Duszpasterstwo Akademickie „Dach” poprowadzi modlitwę dziękczynną w oparciu o fragmenty autobiografii św. Ignacego. W ramach adoracji w każdy ostatni piątek miesiąca będzie prowadzona medytacja metodą św. Ignacego Loyoli.

Jastrzębia Góra

Również w Jastrzębiej Górze (kościół pw. św. Ignacego Loyoli, ul. Piastowska 14) czwartkowe uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00. Jezuicka parafia będzie ponadto dziękowała Bogu za 50-lecie istnienia wspólnoty parafialnej. Uroczystościom będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, który udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania.

Przez cały rok będzie można w Jastrzębiej Górze odbyć ośmiodniowe stacjonarne rekolekcje według metody Ignacego Loyoli. Rekolekcje ignacjańskie odbywają się w przylegającym do parafii Domu Świętego Ignacego, są one bardzo osobistym przeżyciem relacji z Jezusem Chrystusem i odbywane są w milczeniu oraz pod kierunkiem doświadczonego kierownika duchowego.

Toruń

Obchody Roku Ignacjańskiego w Toruniu rozpoczną się w niedzielę 23 maja. Tego dnia Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył będzie przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Tomasz Ortmann SJ, a udział w niej weźmie także prowincjał nominat o. Zbigniew Leczkowski SJ, aktualny superior wspólnoty jezuitów w Toruniu.

Uroczystość wpisuje się w kilkudniowe cykliczne wydarzenie „Jezualia”. Gromadzi ono studentów wszystkich duszpasterstw akademickich Torunia na wspólnej modlitwie, czuwaniu, ulicznej ewangelizacji oraz dobrej zabawie. Świętowanie rozpoczyna się w czwartek 20 maja w toruńskiej parafii św. Józefa i będzie kontynuowane w następne dni w kościele akademickim, gdzie punktem kulminacyjnym będzie niedzielna Eucharystia.

Gdynia/Gdańsk

Z okazji Roku Ignacjańskiego jezuici z Gdyni przedstawiają sylwetkę Ignacego Loyoli katechetom z archidiecezji gdańskiej. Z wykładami w formie webinarium można się zapoznać na kanale YouTube Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

O. Jakub Szelka SJ w swoim wykładzie pokazuje Ignacego jako przykład człowieka grzesznego, którego Bóg dotknął w sposób szczególny. Z próżnego rycerza Ignacy stał się pokornym rycerzem Chrystusa. Mimo, że wykład trwa dość długo, z pewnością pomoże w przygotowaniu lekcji na temat tego wyjątkowego świętego, o którym można nakręcić niejeden sensacyjny film – zachęcają gdyńscy jezuici.

Z kolei o. Jacek Granatowski SJ ukazuje św. Ignacego jako człowieka z pogranicza Kościoła, geniusza duchowości, który pragnie uratować Kościół. Komentuje znaczenie ćwiczeń duchowych, które Ignacy pozostawił Kościołowi jako dar mający pomóc w nawróceniu, w poznaniu siebie, w odnalezieniu równowagi, w działaniu przepełnionym kontemplacją i mądrością.

Warszawa

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie (ul. Rakowiecka 61) od 17 do 22 maja trwa peregrynacja relikwii pierwszego stopnia św. Ignacego Loyoli oraz ikony z jego wizerunkiem. W tych dniach o godz. 19.00 można wysłuchać homilii nawiązujących do historii życia św. Ignacego i duchowości ignacjańskiej, a od 20 maja można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Następnie relikwie świętego założyciela Towarzystwa Jezusowego powędrują do Parafii św. Szczepana, również na Mokotowie.

17 maja o. Grzegorz Lojtek SJ nawiązując w kazaniu do św. Ignacego zaproponował wiernym, aby tak jak radził Ignacy Loyola przyjrzeli się czemu poświęcają swoje życie, swój czas, swoją energię? Co cię napędza, co pozwala ci rano wstać z łóżka – pytał kaznodzieja – jak spożytkowujesz ten dar od Pana Boga jakim jest każdy dzień? Co robisz ze swoim życiem, czemu je poświęcasz?

W czwartek o godz. 19.40 konferencję pt. „O porządkowaniu życia według św. Ignacego” wygłosi o. Leszek Mądrzyk SJ. Dzień później o. Czesław Wasilewski SJ przedstawi konferencję pt. „“Ignacy skrupulant, o dobrej spowiedzi”.

W holi domu parafialnego przy Rakowieckiej w piątek 21 maja będzie też można uczestniczyć (godz. 20.00-23.00) w Nocy Konfesjonałów.

Kraków

Rok Ignacjański przeżywać będzie także wspólnota akademicka Akademii „Ignatianum” w Krakowie, uczelni wyższej prowadzonej przez ojców jezuitów.

Działająca przy uczelni Fundacja im. św. Ignacego Loyoli ogłosiła konkurs na publikację książkową poświęconą duchowości bądź pedagogice ignacjańskiej. Wyróżnione dzieło zostanie nagrodzone poprzez: Nagrodę Roku Ignacjańskiego, w której ufundowaniu partycypują obie polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego, oraz pokrycie kosztów publikacji (w wydawnictwie uzgodnionym z Fundacją).

„Wielu ludzi żyje na co dzień duchowością ignacjańską, wielu doświadczyło rekolekcji ignacjańskich i związanych z nimi różnych rodzajów formacji, wielu posiada w swoich archiwach bardzo ciekawe teksty kazań, konferencji i refleksji. Warto takie przemyślane i przemodlone treści uporządkować, ubrać w formę publikacji książkowej i podzielić się nimi ze światem” – zachęca Fundacja im. św. Ignacego Loyoli.

Propozycje konkursowe należy nadsyłać na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl do 31 sierpnia 2021 r. Propozycja powinna zawierać: streszczenie książki (1-2 stron) oraz co najmniej 20 stron tekstu przygotowywanej bądź już gotowej książki (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami). Zakończenie konkursu (termin ostatecznego nadesłania gotowych prac) 1 lutego 2022 r.

Fundacja organizuje w dniach 7-9 września 2021 r. sesję warsztatowo-konferencyjną dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Collegium Bobolanum – Akademii Katolickiej w Warszawie. Sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską, w metodę medytacji ignacjańskiej, ćwiczenia praktyczne jak odkryć obecność Boga w swoim życiu: w historii swojego życia, w teraźniejszości (w znakach czasu) oraz w przyszłości (dokonywanie wyboru). Sesja odbędzie się w Centrum Duchowości pw. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie (ul. Św. Kingi 74/84). Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie zgłoszenia „Załącznik dla studentów” i odesłanie na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl

Z kolei w dniach 17-19 września odbędzie się sesja dla pracowników Akademii „Ignatianum” oraz Collegium Bobolanum – Akademii Katolickiej w Warszawie. Także ta sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską oraz warsztaty poświęcone pedagogice ignacjańskiej. Miejsce: Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach (ul. Kopernika 63a). Zainteresowani proszeni są o wypełnienie zgłoszenia „Załącznik dla pracowników” i odesłanie na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie została założona przez członków zakonu jezuitów (Towarzystwa Jezusowego) w roku 1990 w celu wspierania działalności statutowej ówczesnego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz promowania jezuickich ideałów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Statutowe cele Fundacji obejmują m.in. wspieranie za­dań intelektualnych, niezbędnych w procesie demokratyzacji pań­stwa i wywołanych tym zmian kulturowych oraz moralności społe­czeństwa.

Ignacjański rachunek sumienia

Z okazji Roku Ignacjańskiego 2021-2022 ks. Andrzej Błędziński SJ przetłumaczył popularną w USA ulotkę inspirowaną ignacjańskim rachunkiem sumienia. Będzie ona dostępna w niektórych jezuickich kościołach już pod koniec maja tego roku. „Dobrze jest mieć pod ręką tę niewielką modlitewną wskazówkę, zrobić z niej zakładkę do swojego egzemplarza Biblii, wziąć ją ze sobą na czas adoracji Najświętszego Sakramentu” – zachęcają jezuici.

Ignacjański rachunek sumienia jest codzienną modlitwą każdego jezuity i nie służy jedynie przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania. Jezuici zachęcają wszystkich, którzy pragną wprowadzić we własne życie modlitwy stały punkt dnia – 15 minut refleksji nad tym, co się wydarzyło i co działo się w związku z tym w sercu, umyśle i duszy, gdzie obecny był Bóg w tym wszystkim, co mnie dzisiaj zajmowało i czym żyłem.

  1. Podziękuj – Zobacz, co dobrego cię dzisiaj spotkało. Za co jesteś wdzięczny?
  2. Poproś o światło – Popatrz na swój dzień oczami dobrego Boga, który chce ci pomóc.
  3. Powtórz swój dzień – Bądź uważny na wszystkie momenty mijającego dnia. Postaraj się zobaczyć, co prowadziło ciebie w górę albo w dół.
  4. Poproś Boga o przebaczenie – Stań twarzą w twarz z tym co było raniące ciebie i innych.
  5. Postanów zrobić krok naprzód przy Jego łasce – Zapytaj się Jezusa, co możesz w życiu zrobić lepiej.

Ogłoszony przez generała jezuitów Rok Ignacjański upamiętnia nawrócenie św. Ignacego Loyoli. Obchody na całym świecie potrwają od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. Jak podkreślają jezuici Rok św. Ignacego to nie tylko upamiętnienie ważnych dla jezuitów wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim wezwanie do radykalnej przemiany duchowej.

W ramach obchodów Roku Ignacjańskiego również jezuici z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej i z Prowincji Polski Południowej zaproszą wiernych do udziału w najróżniejszych inicjatywach przypominających sylwetkę świętego Założyciela i popularyzujących duchowość ignacjańską.

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) został ranny w bitwie o Pampelunę 20 maja 1521 r. To wydarzenie zapoczątkowało proces jego przemiany duchowej, który z próżnego rycerza zmienił go w pokornego żołnierza Jezusa Chrystusa. Wspominając to „spotkanie” Ignacego z kulą armatnią, która strzaskała mu nogę, jezuici rozpoczną jubileuszowe obchody Roku Ignacjańskiego. Centralnym dniem uroczystych obchodów będzie 12 marca 2022 r. W tym w dniu, 400 lat temu (12 marca 1622), papież Grzegorz XV kanonizował Ignacego. Rok Ignacego Loyoli zakończy się w dzień liturgicznego wspomnienia Świętego, czyli 31 lipca 2022 r.


Źródło: https://www.ekai.pl/polskie-swietowanie-roku-ignacjanskiego-wybrane-wydarzenia/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *