Papież wprowadza zmiany w sądzeniu kardynałów i biskupów

30 kwietnia br. został opublikowany List Apostolski Papieża Franciszka w formie „Motu Proprio” zmieniający kompetencje organów sądowych Watykanu. Odtąd kardynałowie i biskupi oskarżeni o przestępstwa karne przez watykańskich sędziów, jeśli zostaną postawieni przed sądem, będą sądzeni przez Trybunał Państwa Watykańskiego, tak jak wszyscy inni, a nie przez Sąd Kasacyjny pod przewodnictwem kardynała, jak to było do tej pory. Nie zmienia się natomiast konieczność uzyskania uprzedniej zgody Papieża na postawienie kardynałów i biskupów przed sądem.

REKLAMA


Zmiana przepisów następuje po przemówieniu samego Franciszka podczas inauguracji roku sądowniczego w Watykanie, 27 marca. Jako główne przesłanki do wprowadzenia zmian Papież przytacza fragmenty dokumentów Soboru Watykańskiego II mówiące o równości wszystkich członków Kościoła z zakresie godności i wspólnego wkładu w budowanie Ciała Chrystusowego. Wszyscy ludzie mają tę samą naturę i to samo pochodzenie; wszyscy, odkupieni przez Chrystusa, cieszą się tym samym powołaniem i przeznaczeniem. Zasada ta jest również w pełni obecna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, który w kanonie 208 stwierdza wprost: „między wszystkimi wiernymi (…) istnieje prawdziwa równość w godności i w działaniu (…)”.

To właśnie w oparciu o zasadę równości wszystkich członków Kościoła, Franciszek postanowił znieść art. 24 ordynacji, który przewidywał, że kardynałowie i biskupi oskarżeni o przestępstwa karne w Państwie Watykańskim mogą odwołać się do Sądu Kasacyjnego. Sąd taki składa się z trzech kardynałów oraz dwóch lub więcej wyznaczonych sędziów.

Kardynałowie i biskupi postawieni przed sądem za pospolite przestępstwa karne (niezwiązane z naruszeniem praw kościelnych regulowanych przez prawo kanoniczne) będą zatem sądzeni jak wszyscy inni przez ten sam Trybunał Watykański, zgodnie z trzema instancjami sądownictwa. W rzeczywistości do art. 6 ordynacji sądowej wprowadza się nowy paragraf: „W sprawach dotyczących Kardynałów i Biskupów, poza przypadkami przewidzianymi w kan. 1405 § 1, trybunał orzeka za uprzednią zgodą Papieża”.

To, co pozostaje niezmienione, to konieczność uzyskania przez kardynałów i biskupów uprzedniej zgody Papieża na ich osądzenie. Podobnie dzieje się w państwach, które przewidują upoważnienie parlamentów do sądzenia głów państw lub ministrów.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/zmiany-w-kompetencjach-organow-sadowych-watykanu.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *