PRENUMERATA NA I KWARTAŁ 2021

PRENUMERATA NA I KWARTAŁ 2021

REKLAMA

W I kwartale 2021 r. ukaże się 6 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 21 zł.

Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie, ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”. Numer konta, na które można wpłacać należności za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”.

Pojedyncze egzemplarze (maks. 3 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (21 zł) koszt opłaty pocztowej (6 x 2,60 zł = 15,60 zł). Łącznie prenumerata na I kwartał 2021 z opłatą pocztową wynosi 36,60 zł.

Półroczna prenumerata wynosi 79,30 zł
Roczna prenumerata wynosi 158,60 zł


 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *