PRENUMERATA NA IV KWARTAŁ 2020

PRENUMERATA NA IV KWARTAŁ 2020

REKLAMA

W IV kwartale 2020 r. ukaże się 7 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 24,50 zł.

Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie, ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”. Numer konta, na które można wpłacać należności za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”.

Pojedyncze egzemplarze (maks. 2 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (21 zł) koszt opłaty pocztowej (7 x 1,80 zł = 12,60 zł). Łącznie prenumerata z opłatą pocztową wynosi 37,10 zł. Przy zamawianiu 10 lub więcej egzemplarzy wydawnictwo ponosi koszty wysyłki.

Roczna prenumerata wynosi 137,80 zł.


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *