Majowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: „MATKA”.

„(…)Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem! Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie swoim nosiła…” (Tb 4,3-4).

29 maja Kościół wspomina świętą Urszulę Ledóchowską, polską siostrę urszulankę. Świętą ogłosił ją papież Jan Paweł II w 2003 roku, czyli dosyć niedawno.