Liczba ludności

REKLAMA

Obecnie liczba ludności na świecie wynosi około 8 miliardów i z pewnością będzie rosła. Gdy wkraczaliśmy w nowe milenium było nas 6 miliardów. Dane, na których opiera się ONZ, pochodzą z powszechnych spisów ludności przeprowadzanych w każdym kraju na świecie. W Polsce ostatni taki spis odbył się w 2021 roku. Do tych danych dodawane są różne inne statystyki, takie jak liczba narodzin czy wskaźniki śmiertelności. Na podstawie tych danych co pięć lat wyznaczana jest liczba ludności na świecie, która zazwyczaj jest obarczona błędem wynoszącym 2–3 proc. w skali poszczególnych państw. Warto jednak zauważyć, że istnieją kraje, w których nie przeprowadzono spisu ludności od dziesiątek lat, a inne statystyki są praktycznie niedostępne. Błąd 2–3 proc., na pozór mały, urasta do dziesiątek milionów w największych społecznościach. Dziś jest nas ponad 8 miliardów, z czego 3/4 przypadają na Azję (4,7 miliarda) i Afrykę (1,4 miliarda). W połowie XXI wieku na te kontynenty przypadnie około 8/10 populacji całego świata.

Karolina Nowopolska

„Pielgrzym” [1 i 8 października 2023 R. XXXIV Nr 20 (883)], str. 35.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *