Pelplińska Biblia Gutenberga ponownie ocalona – ks. Krzysztof Koch

Mieszkańcy terenów obecnej diecezji pelplińskiej, a przed podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce z 1992 roku diecezji chełmińskiej, niewątpliwie noszą w pamięci intrygującą historię pelplińskiej Biblii Gutenberga.

Ten unikatowy zabytek piętnastowiecznego drukarstwa warsztatu mogunckiego drukarza Jana Gutenberga trafił do biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie (od 2010 roku Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi) ze skasowanego przez władze pruskie 19 lutego 1821 roku klasztoru ojców franciszkanów z Lubawy. Trudno dociec, w jaki sposób i kiedy Biblia znalazła się w posiadaniu franciszkanów. Idąc za tokiem myśli ks. dra Antoniego Liedtkego, możemy zasługę wzbogacenia biblioteki lubawskich zakonników przypisać biskupowi chełmińskiemu Mikołajowi Chrapickiemu, uchodzącemu, pewnie słusznie, „za pierwszego humanistę wśród biskupów chełmińskich”, a to zapewne za sprawą jego zainteresowań nauką i sztuką, a także przez szczodrość na rzecz katedry, klasztorów i kościołów, które obdarowywał cennymi dziełami sztuki, w tym pięknie zdobionymi księgami. Prócz biskupa wielkim darczyńcą klasztornej książnicy był współczesny biskupowi Chrapickiemu rodowity lubawiak, prawnik Krzysztof Kuppener. (…)

ks. Krzysztof Koch

Więcej przeczytasz w 6. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [17 i 24 marca 2024 R. XXXV Nr 6 (895)], str. 18-20.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *