14/2024

Łzy zakonnika – Adam Hlebowicz

Było to już dosyć dawno temu, w czasie rekolekcji w klasztorze karmelitańskim w Gorzędzieju nad Wisłą. Była sobota, a zatem nauka wygłoszona przez rekolekcjonistę poświęcona była Maryi. W pewnym momencie zakonnikowi popłynęły łzy z oczu. Było to wzruszenie człowieka, który uświadamiał sobie, jak piękną i…

Na cysterskim szlaku – Zofia Pomirska

Wakacyjny czas sprzyja refleksjom nad życiem, zwłaszcza gdy nasze drogi będą przebiegały przez miejsca, gdzie wszystko wokół zachęca do kontemplacji. Warto pod tym kątem przyjrzeć się szlakowi naznaczonemu dziedzictwem cysterskim, tym bardziej że stanowi on element międzynarodowego programu „Europejskich dróg kulturowych”. Głównym…

Twój skarb – Anna Maria Kolberg OV

„Trzej chłopcy – Salvator, Julio i Antonio – mieszkali i bawili się razem w Cremonie gdzieś w połowie XVII wieku. Salvator śpiewał pięknym tenorem, a Julio akompaniował mu na skrzypkach, gdy włóczyli się po placykach. Antonio także lubił muzykę i…

Czy religia pomniejsza człowieka? – ks. Piotr Moskal

Każdy człowiek przez to, że jest człowiekiem, posiada wielką wartość, tzw. godność. Podstawą tej godności jest duchowość człowieka – to, że jest osobą, że jest obdarzony intelektem i wolną wolą, i to, że jest obiektywnie ukierunkowany na osobowe zjednoczenie z Bogiem.

Literackie budzenie drzemiącego gryfa – ks. Jan Walkusz

Gdy wielkopolski adwokat i działacz społeczny Bernard Chrzanowski (1861–1944) w latach 1900–1913 zwiedził Kaszuby, zauroczony ich historią i pięknem zainteresował tym regionem Stefana Żeromskiego i Tadeusza Mycińskiego, co znalazło reperkusje w ich utworach literackich.

Gdzie ja jestem? – Wincenty Łaszewski

Wyobraź sobie, że spacerujesz po Gdańsku i właśnie przemierzasz ulicę Pończoszników, gdy podchodzi do ciebie jakiś człowiek i pyta: „Przepraszam, gdzie ja jestem?”. Czyż nie odpowiesz mu, że na ulicy Pończoszników? Otóż może to być błąd. Nieznajomy przechodzień może potrzebować innej odpowiedzi…

Big Mac jak prezydent Bush – Jan Hlebowicz

„To były piękne czasy” – mówiła o okresie transformacji ówczesna licealistka. „Nam się pogorszyło” – twierdził pracownik PGR-u. Czy lata dziewięćdziesiąte były lepsze od osiemdziesiątych?

Jak wspierać poczucie własnej wartości? – ks. Krzysztof Naczk

„Poczucie własnej wartości” jest wyrażeniem trudnym do sprecyzowania, najczęściej kojarzonym z dobrym samopoczuciem, pewnością siebie i wysoką samooceną. Wydaje się nam, że taki stan psychiczny jest zależny od czynników zewnętrznych, takich jak wychowanie w rodzinie, środowisko, w którym dorastaliśmy, wielość…

Nowe zombi – Alicja Samolewicz-Jeglicka

Zmieniają sposób bycia, styl ubierania czy środowisko, w którym przebywają. Najczęściej oddalają się emocjonalnie od przyjaciół i rodziny. Są drażliwe, nerwowe albo senne i niezwracające na nic uwagi. Osoby uzależnione od narkotyków zaniedbują obowiązki, relacje i w końcu… same siebie.…

Modlitwa w Piśmie Świętym Starego Testamentu – ks. Augustyn Eckmann

Kiedy mowa w Biblii o modlitwie, to na ogół pojmuje się ją jako słowo Boga skierowane do człowieka, a zapomina się, że zawiera ona też słowa zanoszone do Boga przez ludzi. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament jest tymi modlitwami przeplatany. W prezentowanym studium skoncentrujemy się na Starym Testamencie.

Czy Bóg może karać człowieka? – ks. Wojciech Kardyś

Współcześni ludzie nie lubią tematu kary. Rodzice często wychowują dzieci bezstresowo (a jeśli stosują kary, to prawo zabrania, by były to kary cielesne), w szkole karcenie jest coraz rzadsze (choć jeszcze niedawno można było dostać od nauczyciela „po łapach”). W…