Zaprogramowani na dobro – rozmowa z Martą Orzełowską, prezeską Fundacji Bonifratrów

Nieładni, niemądrzy, niemłodzi, niepotrzebni i niezdrowi są wśród nas. O kampanii społecznej Fundacji Bonifraterskiej „CZYŃ-MY DOBRO DLA NIE-CHCIANYCH” z Martą Orzełowską, prezeską Fundacji Bonifratrów, rozmawia Anna Mazurek-Klein.

REKLAMA


– Są ludzie, których „mózg zaprogramowany jest na dobro”, potrafią bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym.
– Jedna z hipotez naukowych mówi, że „człowiek rodzi się z mózgiem całkowicie zaprogramowanym”. Ilu z nas jest zaprogramowanych na czynienie dobra, tego nie wiem, ale niezaprzeczalnie bracia bonifratrzy od czterystu pięćdziesięciu lat – zgodnie ze słowami swojego założyciela św. Jana Bożego: „Bracia, czyńcie dobro!” – żyją, niosąc pomoc, dzielą się dobrem i radością. Niosą posługę najbardziej potrzebującym.

– Media w całej Polsce informują o kampanii społecznej Fundacji Bonifraterskiej pod hasłem „CZYŃ-MY DOBRO DLA NIE-CHCIANYCH”. Kim są ci niechciani?
– Niechcianym może być każdy z nas. W nieoczekiwanym momencie życia może zdarzyć się sytuacja, która spowoduje, że nie będziemy mogli samodzielnie funkcjonować: poważna choroba, podeszły wiek, brak rodziny, brak wsparcia czy deficyt finansowy albo niemożność zabezpieczenia godnej opieki. W naszej kampanii zwracamy uwagę na te osoby, które żyjąc w domach opieki, mają takie same potrzeby i pragnienia jak my – chciani przez społeczeństwo. W bonifraterskich domach pomocy społecznej mieszkają pełnoletni z niepełnosprawnością intelektualną, głównie mężczyźni, których los nie wzbudza takiej społecznej empatii jak chociażby widok chorego dziecka czy akcje ratujące zwierzęta. Jednak ci ludzie są pod wieloma względami jak dzieci – niezaradni, zależni od pomocy innych – i zasługują na godne warunki życia, profesjonalną opiekę, życzliwość, uwagę, drobne radości. (…)

Więcej przeczytasz w 7. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [03 i 10 kwietnia 2022 R. XXXIII Nr 7 (844)]


TUTAJ można zakupić najnowszy (07/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-72022-/1811

UWAGA – NOWOŚĆ!
TUTAJ można zakupić najnowszy (07/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/PDF-Pielgrzym-072022-egzemplarz-cyfrowy-nie-podlega-zwrotowi-/1812


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *