Eko – Adam Hlebowicz

Pojęcie „eko” robi zawrotną karierę. Rdzeń słowa ekologia stał się w ostatnich latach odrębnym pojęciem, chętnie dodawanym do różnych działań w celach marketingowych mających na celu rozróżnienie tego, co w domyśle powinno być zdrowe, zgodne z naturą, a co nie.

REKLAMA


Samo słowo ekologia jest wyrazem stosunkowo młodym. Użył go po raz pierwszy w 1869 roku niemiecki biolog Ernst Haeckel, mając na myśli „gospodarstwo przyrody” (gr. oíkos – dom, otoczenie, środowisko, i logos – słowo, nauka). Podstawowymi założeniami ekologii jako nauki było badanie powiązań między osobnikami jednego lub różnych gatunków a ich środowiskiem. Jak widzimy, pierwotny sens słowa był inny od tego, co dzisiaj rozumiemy pod tym pojęciem. (…)

Adam Hlebowicz


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” (02/2020).

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *