DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

2 października mamy okazję do podwójnego świętowania – obchodzimy Dzień Aniołów Stróżów i Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, ustanowiony przez ONZ w 2006 roku, jako dzień umacniania pokoju i głoszenia tolerancji. To zestawienie nie może być przypadkowe – Aniołowie stoją za wszelkimi pokojowymi natchnieniami ludzi, bo zapewnienie nam bezpieczeństwa duszy i ciała jest ich najważniejszym zadaniem.

REKLAMA

Przemoc to wywieranie wpływu na zachowanie, proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia na takie działania. Przemoc może być fizyczna albo psychiczna. O uznaniu danego przypadku za przemoc decyduje negatywny cel sprawcy i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych skutków jego działania.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się codziennie: w postaci krzyku, gróźb, obelg, zastraszania, agresji (np. w ruchu ulicznym), przemocy fizycznej (w rodzinie lub w toksycznym środowisku szkolnym czy zawodowym) czy przemocy psychicznej (np. w postaci reklam i bilbordów). (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *