Budujemy kościół w Zambii

Wielki Post to czas, w którym podejmujemy wzmożoną pracę nad sobą. Poprzez różne wyrzeczenia świadczymy o dziełach miłosierdzia, którymi są między innymi modlitwa, post i jałmużna. Warto w tym okresie szczególnie pamiętać o misjonarzach, którzy biorą udział w pięknym dziele ewangelizacji i codziennie przybliżają do Chrystusa ludzi zamieszkujących najdalsze zakątki świata.

REKLAMA

Jest wiele okazji w ciągu roku, kiedy potrafimy dzielić się tym, co mamy, wspierając potrzebujących. Dbamy o to, aby nieustannie wzrastała w nas troska o życie duchowe, poczucie potrzeby pracy nad sobą i pragnienie wspierania innych nie tylko „od święta”. Można powiedzieć, że prawie na każdym kroku zauważyć można kogoś potrzebującego – czy to dobrego słowa, gestu życzliwości, czy też wsparcia materialnego. Każdy na miarę swoich możliwości może wspierać innych ludzi: tych, którzy są blisko, i tych będących daleko. Jedyne, czego potrzeba, to otwartego serca i spojrzenia miłości, które nie koncentruje się tylko na sobie.

 

Misja – Zambia

Taka jest właśnie praca misjonarza, którego serce jest otwarte i bez granic, zaś wzrok jego przeniknięty jest miłością. O posłudze każdego misjonarza możemy powiedzieć jako o cennym zapisie pracowitego i bohaterskiego życia. Spoglądając w kierunku Zambii, możemy zauważyć pracę wielu misjonarzy. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *