Czy Boże miłosierdzie ma swoją „cenę”?

13 marca 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny będzie Rokiem Świętym Miłosierdzia, czasem Jubileuszu Nadzwyczajnego. Rozpocznie się 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, a zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r. Hasłem Roku będą słowa „Miłosierni jak Ojciec” (por. Łk 6, 36).

REKLAMA

Ten szczególny czas będzie dla Kościoła wyjątkową okazją świadczenia o Bogu Ojcu, który będąc „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4), czyni nas zdolnymi do miłości i błogosławi naszym poczynaniom (zob. Rdz 1, 28).

 

Szczególne łaski Roku Jubileuszowego

W liście z 1 września 2015 r. do arcybiskupa Rino Fisichelliego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Ojciec Święty wydał rozporządzenia w kwestii sakramentu pokuty i pojednania oraz łaski odpustów. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *