Kim będzie to Dziecię?

Tajemnicę osoby Zbawiciela objawia nam Duch Święty. Tradycja chrześcijańska poświadcza, że wraz z Jezusem, namaszczonym Duchem Świętym Chrystusem (czyli Pomazańcem Bożym, Mesjaszem), w świecie dokonało się coś zupełnie nowego i dał On nowy początek dziełu, które nie byłoby możliwe na podstawie czysto ludzkich założeń. Jezus zatem nie może być tylko latoroślą potrzebującego wybawienia rodu ludzkiego, Jego synostwo Boże łączy się z wyjątkowym posiadaniem Ducha Świętego.

REKLAMA

 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię…” (Łk 1,35).

Miłość Boża pragnie dotknąć świata i zamieszkać wśród nas. Bóg realizuje swój odwieczny zamiar podzielenia się wspólnotą życia i stawia stworzenie naprzeciw siebie. W swoim Synu czyni je umiłowanym partnerem i zawiązuje z nim przymierze w Duchu Świętym. To właśnie Duch Święty, będący immanentną obecnością Boga w świecie, otwiera stworzenie od wewnątrz i wiąże je z Bogiem zgodnie ze swoim statusem bycia przyjęciem daru i osobową więzią. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *