Anielski nauczyciel

O wielkości myśli św. Tomasza z Akwinu zawartych w jego fundamentalnym dziele „Summa Theologiae” świadczy następujący fakt: podczas Soboru Trydenckiego w sali soborowej leżały obok siebie – Biblia oraz Summa św. Tomasza, w której dorobek teologiczny wieków średnich przekazywany był nadchodzącym pokoleniom.

REKLAMA

Św. Tomasz zwany Akwinatą był Włochem. Przyszedł na świat ok. 1225 r., na zamku Roccasecca pod Akwinem, w ówczesnym Królestwie Neapolitańskim, w znakomitym hrabiowskim rodzie. Ojciec i matka spokrewnieni byli z królewskimi rodami Sycylii i Aragonii. Ojcem chrzestnym małego Tomasza był papież Honoriusz III.
W wieku 6 lat opuścił rodzinny dom, by uczyć się w opactwie benedyktynów na Monte Cassino. Tutaj też jakiś czas studiował, zanim nie wyjechał do Neapolu, gdzie po studiach, w 1243 r. wstąpił do zakonu dominikanów. (…)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *