Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. inf. Jerzego Buxakowskiego w Pelplinie, 3 października 2009, biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga dziękował jubilatowi za umiłowanie powołania kapłańskiego i Kościoła. Ks. Buxakowski należy do najwybitniejszych dogmatyków polskich i jest prekursorem duszpasterstwa służby zdrowia w Polsce.


Mszy św. jubileuszowej przewodniczył biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, a liturgii eucharystycznej ks. Jerzy Buxakowski. Na początku bp Szlaga odczytał list gratulacyjny od kard. Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, który przekazał życzenia i błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI.
Były też życzenia od hierarchów Kościoła w Polsce, kard. Henryka Gulbinowicza i kard. Stanisława Dziwisza.
Homilię wygłosił Biskup Pelpliński. Kaznodzieja przypomniał, że jubileusz 60-lecia określa się jako diamentowy. Diament jest najtwardszym kruszcem, który „daje się szlifować tylko własnym proszkiem”, to symbol twardej wierności Bogu. Hierarcha powiedział, że ks. Buxakowski jest „diamentowym zwycięzcą swojego czasu, niepokonany i obdarzony szczególnym darem łaski”.
Ks. infułat Jerzy Buxakowski urodził się w 1926 r. w Fordonie. W czasie wojny działał w Szarych Szeregach. Przyjął święcenia kapłańskie w Pelplinie 2 października 1949 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiował sakramentologię i tam się doktoryzował. Habilitował się na KUL-u w 1984 r. Od 1956 r. pracuje w Pelplinie. Najpierw w Niższym Seminarium Duchownym, potem w Collegium Marianum, równocześnie jest profesorem w WSD w Pelplinie. Przez 16 lat był rektorem WSD w Pelplinie.
Od 1964 r. jest prekursorem krajowego duszpasterstwa służby zdrowia. Był sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Rodzin. Ma za sobą liczne odczyty za granicą. Jest członkiem stowarzyszeń teologicznych w Polsce i za granicą, autorem podręczników z teologii dogmatycznej. Do niedawna pełnił liczne funkcje w diecezji pelplińskiej, szczególnie w ramach formacji kapłańskiej, rady biskupiej, rady kapłańskiej. Do dzisiaj ma wykłady z teologii dogmatycznej w WSD w Pelplinie.
Na zakończenie mszy św. ks. Buxakowski wyraził wdzięczność za dar kapłaństwa, za ludzi, z którymi pracował i pracuje.

is„Pielgrzym” 2009, nr 21 (519), s. 19

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. inf. Jerzego Buxakowskiego w Pelplinie, 3 października 2009, biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga dziękował jubilatowi za umiłowanie powołania kapłańskiego i Kościoła. Ks. Buxakowski należy do najwybitniejszych dogmatyków polskich i jest prekursorem duszpasterstwa służby zdrowia w Polsce.