Praga, Brno i Stary Bolesławiec – te trzy miasta odwiedził Benedykt XVI w czasie podróży apostolskiej do Republiki Czeskiej w dniach 26-28 września. Pielgrzymka do kraju, uważanego za najmniej chrześcijański w całej Europie czy wręcz za ośrodek ateizmu, stanowiła  dla Ojca Świętego bardzo trudne wyzwanie. Wypełniły ją żarliwe apele Papieża o pielęgnowanie chrześcijańskich korzeni i powrót do wartości duchowych oraz moralnych.


Dzień pierwszy – 26 września
Do odkrycia tradycji chrześcijańskich, które ukształtowały kulturę Czech, wezwał Benedykt XVI podczas ceremonii powitania na praskim lotnisku.
Bezpośrednio z lotniska Papież udał się do kościoła Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, gdzie znajduje się słynna figura Dzieciątka Jezus.
W Pałacu Prezydenckim Papież spotkał się z przedstawicielami życia politycznego i społecznego Republiki Czeskiej. W przemówieniu wskazał, że „prawda jest normą przewodnią wolności, a dobroć jest doskonałością wolności”.
Z kolei podczas uroczystych nieszporów w praskiej katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha Ojciec Święty przypomniał bogate tradycje chrześcijaństwa nad Wełtawą oraz wskazał na konieczność umacniania wartości duchowych i moralnych we współczesnym społeczeństwie.

Dzień drugi – 27 września
Z udziałem ok. 150 tys. wiernych Benedykt XVI odprawił Mszę św. na lotnisku Turzany w Brnie. Było to największe zgromadzenie religijne od czasu powstania Republiki Czeskiej w 1993 r. – Jedyna pewna i niezawodna nadzieja opiera się na Bogu – powiedział Papież w homilii i wskazał, że „doświadczenie historii pokazuje, do jakich absurdów dochodzi człowiek, gdy wyklucza Boga z widnokręgu swych wyborów i swych działań, i jak niełatwo jest budować społeczeństwo dążące do wartości dobra, sprawiedliwości i braterstwa, gdyż byt ludzki jest wolny a jego wolność pozostaje krucha”.
Do spektakularnego wydarzenia doszło po południu podczas ekumenicznego spotkania w Pradze. Papież przywołał postać czeskiego bohatera narodowego, przywódcy reformacji Jana Husa, spalonego na stosie za herezję, a także nawiązał do publicznego mea culpa Jana Pawła II za jego prześladowania.
Drugi dzień pobytu Papieża w Czechach zakończyło spotkanie z przedstawicielami czeskiego świata akademickiego. W przemówieniu Benedykt XVI przestrzegł, że tak, jak w przeszłości komunizm, tak obecnie biznes oraz „grupy interesów ideologicznych i ekonomicznych” stanowią zagrożenie dla badań naukowych i kultury.

Dzień trzeci – 28 września
W dzień patrona Czech, św. Wacława, z udziałem ok. 50 tys. wiernych Benedykt XVI odprawił Mszę św. na błoniach w Starym Bolesławcu. W homilii Papież zachęcał Czechów do mężnego świadectwa konsekwentnej wiary. Specjalne przesłanie wystosował do młodzieży. Wskazał, że „w każdym młodym człowieku tkwi dążenie do szczęścia, niekiedy wymieszane z poczuciem niepokoju, dążenie, które często jednak obecne społeczeństwo konsumpcyjne wykorzystuje w sposób fałszywy i wyobcowujący”.
– Niech Bóg błogosławi Republikę Czeską! Niech Dzieciątko Jezus z Pragi nadal będzie natchnieniem i przewodnikiem dla Pana i wszystkich rodzin tego narodu! – tymi słowami Benedykt XVI pożegnał się na praskim lotnisku z prezydentem Václavem Klausem i goszczącymi go przez trzy dni mieszkańcami Czech.

Opr. Anna Mazurek-Klein


„Pielgrzym” 2009, nr 21 (519), s. 9

Praga, Brno i Stary Bolesławiec – te trzy miasta odwiedził Benedykt XVI w czasie podróży apostolskiej do Republiki Czeskiej w dniach 26-28 września. Pielgrzymka do kraju, uważanego za najmniej chrześcijański w całej Europie czy wręcz za ośrodek ateizmu, stanowiła  dla Ojca Świętego bardzo trudne wyzwanie. Wypełniły ją żarliwe apele Papieża o pielęgnowanie chrześcijańskich korzeni i powrót do wartości duchowych oraz moralnych.