Dzień powszedni (10.03.2021, Środa)

Liturgia słowa: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); Por. J 6, 63c. 68c; Mt 5, 17-19.

REKLAMA


(Mt 5,17-19 – z Biblii Tysiąclecia)

Jezus a Prawo

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.


Rozważanie:

Słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii są odpowiedzią daną tym Żydom, którzy zarzucali Mu, że Jego nauka nie zgadza się z przepisami prawa Mojżeszowego. Odnosząc się do tego oskarżenia Jezus wyjaśnia cel swego przyjścia i nauczania. Jak mówi, nie przyszedł po to, by znieść lub zastąpić inną nauką przepisy prawa Mojżeszowego, ale by je wyjaśnić i uzupełnić naukę proroków. Wyrażenie „dopóki niebo i ziemia nie przeminą” potwierdza przekonanie Żydów, że prawo dane przez Mojżesza jest wieczne, albo przynajmniej pozostanie w mocy tak długo, „aż się wszystko wypełni”. Co konkretnie Jezus miał na myśli, Ewangelia nic nie mówi. Możemy jednak wyciągnąć wniosek, że chodzi tu prawdopodobnie o wypełnienie się królestwa Bożego na ziemi, albo że Jezus robi aluzję do swej śmierci i zmartwychwstania. Tak samo wyrażenie tych przykazań nie jest całkiem jasne. Biorąc pod uwagę fakt, że te wypowiedzi są częścią Kazania na górze, można wnioskować, że określenie to odnosi się do nauki Jezusa.
Przywołane wyżej słowa Jezusa mają wielkie znaczenie nie tylko dla współczesnych Mu słuchaczy, ale również dla nas dziś. Wielu bowiem wypowiada swoją opinię, że nauka przekazana w Ewangelii powinna być zmieniona, ponieważ nie pasuje do naszej obecnej mentalności i kultury. Ci powinni dobrze odczytać dzisiejszą Ewangelię i zrozumieć słowa Jezusa, że „dopóki niebo i ziemia nie przeminą” nic nie może być zmienione w prawie Bożym.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *