Nawrócenie Św. Pawła – apostoła, święto (25.01.2021, Poniedziałek)

Liturgia słowa ze święta 25 stycznia: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); Por. J 15, 16; Mk 16, 15-18.

REKLAMA


(Mk 16,15-18 – z Biblii Tysiąclecia)

Ostatni rozkaz

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».


Rozważanie:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
Nakaz misyjny Jezusa to istota ewangelizacji i każdego apostolstwa.

To powinno być zadanie dla każdego ucznia Chrystusa. Misyjność powinna być wpisana w moje serce. Ono powinno być apostolskie i misyjne. Dzisiaj także przyglądamy się postaci św. Pawła Apostoła narodów. Jego życie zmieniło się w drodze do Damaszku. Wówczas dokonało się jego nawrócenie. Szaweł stał się Pawłem i został niestrudzonym głosicielem Chrystusa. Szedł na cały ówczesny świat, by nieść Chrystusa i Ewangelię. Każdy z nas ochrzczonych powinien mieć w sobie ducha św. Pawła, zapał apostolski. Św. Paweł powinien stać się patronem mojego osobistego zaangażowania w dzieło apostolskie i misyjne.


Autor: Ks. Mariusz Frukacz
Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/555/Idzcie-na-caly-swiat-i-gloscie-Ewangelie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *