I Czwartek miesiąca. Dzień powszedni okresu Narodzenia Pańskiego po Objawieniu Pańskim albo Św. Rajmunda z Penyafort – prezbitera (07.01.2021, Czwartek)

Liturgia słowa z 7 stycznia w zestawie drugim: 1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25.

REKLAMA


(Mt 4,12-17. 23-25. – z Biblii Tysiąclecia)

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności

12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!
16 Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Dalsza działalność Jezusa

23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 24 A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. 25 I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.


Rozważanie:

Ulubionym wezwaniem Jana Chrzciciela było: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Św. Mateusz mówi, że gdy Jan został uwięziony i musiał zamilknąć, Jezus nie próbuje go uwolnić. Wydarzenia następowały tak, jak były zapowiedziane przez proroków i jak Bóg je zaplanował.
Życie chrześcijan powinno odznaczać się dążnością do nawrócenia, które pozwala coraz lepiej poznać Boga i naszą zależność od Niego. Jest to podstawowe wezwanie Boże i dlatego Kościół ciągle je przypomina.
Wezwanie do nawrócenia nie jest stwierdzeniem, że jesteśmy grzesznikami. Również święci są wzywani do ciągłej przemiany swego życia. Nawrócenie bowiem oznacza „ponowne formowanie”. Naszym obowiązkiem jest to, abyśmy ciągle od nowa kształtowali nasze życie duchowe. Jeśli odnawiamy jakąś rzecz, staramy się zrobić ją lepszą. Podobnie, gdy wprowadzamy w życie wezwanie Jana Chrzciciela i Jezusa do nawrócenia, dążymy do uczynienia lepszym naszego życia. Czyniąc zaś je lepszym, dochodzimy do lepszego poznania woli Bożej. I o to podczas tej liturgii prośmy Boga.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *