Dzień powszedni (18.12.2020, Piątek)

Liturgia słowa z 18 grudnia: Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7); Mt 1, 18-24.

REKLAMA


(Mt 1,18-24 – z Biblii Tysiąclecia)

Narodzenie Jezusa

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: “Bóg z nami”. 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,


Rozważanie:

W tym drugim dniu nowenny w Ewangelii są przekazane słowa anioła, niegdyś skierowane do Józefa, a dziś do nas, w których zostaje opisana tajemnica Jezusa. Kim On jest? Odpowiedź jest zawarta w tytułach mówiących, że Jezus jest: Dzieckiem Maryi, Synem Bożym, Zbawicielem, Emmanuelem. Każdy tytuł określa posłannictwo Jezusa.
Tytuł „Dziecko Maryi” wskazuje, że Jezus narodził się w rodzinie ludzkiej, jest zatem człowiekiem. Tytuł „Syn Boży” oznacza, że Ojcem Jezusa jest sam Bóg. Jezus posiada więc naturę swego Ojca – Boga. Tytuł „Zbawiciel” podkreśla, że posłannictwem Jezusa jest uwolnienie ludzi z grzechu, który został popełniony przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy. To smutne wydarzenie jest opisane w Księdze Rodzaju (zob. 3,1-19). Tytuł „Emmanuel” wskazuje na Boży stosunek do ludzi, i oznacza „Bóg [jest] z nami”. Te cztery istotne przymioty Jezusa musi zawierać każda autentyczna nauka o Nim. Warto je więc powtórzyć. Są to człowieczeństwo, bóstwo, zbawcze posłannictwo i obecność wśród ludzi.
O tym ostatnim przymiocie On sam zapewni swych uczniów przed swym wstąpieniem do nieba. Uczyni to mówiąc: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
Dziękujmy dziś Bogu za tak wielki dar w Jezusie. Niech Jego boskość mówi nam o miłości, jaką Bóg ma wobec ludzi. Jego człowieczeństwo zaś o wyniesieniu nas do godności synów Bożych, a zbawcze dzieło niech przypomina nam Boże miłosierdzie. Imię Emmanuel – „Bóg z nami” niech zawsze prowadzi nas do Jezusa obecnego w tabernakulum i niech przypomina, że nigdy nie jesteśmy osamotnieni i opuszczeni przez Boga.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *