Dzień powszedni (15.05.2020, Piątek)

Liturgia słowa: Dz 15, 22-31; Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a); J 15, 15b; J 15, 12-17.

REKLAMA


 (J 15, 12-17 – z Biblii Tysiąclecia)

Prawa przyjaźni z Chrystusem

12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.


Rozważanie:

J 15,12-17
„Wy jesteście przyjaciółmi moimi”. Te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wskazują na stosunek, jaki łączy chrześcijanina z Bogiem. Jest to stosunek przyjaźni, a nie poddaństwa lub niewolnictwa. Jest to stosunek miłości. Miłość, przyjaźń do szczególnie charakterystyczne rysy chrześcijańskiej religii.
Bóg nie czyni nas niewolnikami. Wzywa do wiary i jeśli odpowiemy na Jego wezwanie, wtedy nazywa nas przyjaciółmi i daje swe słowo, by uczyć nas, jak żyć. Niewolników trzyma się w niewiedzy, bojaźni i poniżającej służbie. Bóg nie traktuje nas w ten sposób. Jest to jasno wyrażone w słowach Jezusa: „Abyście się wzajemni miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Przykazanie to każe nam mierzyć naszą miłość miłością Bożą wobec nas – miłością, której sami doświadczamy, ale nie od ludzi, lecz od samego Boga. To nie jest wcale łatwe i traci wiele uroku w praktyce codziennego życia. Stare przykazanie brzmiało: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. W nowym zaś Jezus mówi: „Kochaj innych tak, jak Ja kocham ciebie”.
To nowe przykazanie rozszerza granice miłości, przenosząc ją z bliźniego, na wszystkich. Stopień miłości jest też zmieniony – z miłości siebie samego na miłość Boga wobec nas, która jest o wiele większa od naszej miłości. Tylko wtedy zrozumiemy istotę życia chrześcijańskiego, gdy dostrzeżemy zakres tego przykazania Jezusa. Nakaz albo życzenie Jezusa: „Abyście się wzajemnie miłowali” obejmuje nie tylko bliźnich, ale wszystkich, nawet wrogów.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *