Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie (24.05.2024, Piątek)

Liturgia słowa z piątku: Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a); Por. J 17, 17ba; Mk 10, 1-12.

REKLAMA

(Mk 10, 1-12 – z Biblii Tysiąclecia)

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

Nierozerwalność małżeństwa

10

1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»
10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Rozważanie:

Na pierwszych stronach Pisma Świętego autor, kończąc opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka, mówi: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Ludzi stawiający Jezusowi pytanie o to, „czy wolno mężowi oddalić żonę” (Mk 10,2) musieli znać ten tekst. Byli przecież znawcami tak Pisma Świętego, jak i Prawa Mojżeszowego. Często też wyjaśniali ludowi teksty ksiąg świętych podczas nabożeństw w świątyni jerozolimskiej lub w synagogach. Jezus też nie daje im innej, bardziej wyjaśniającej odpowiedzi, poza przytoczeniem wspominanego wyżej tekstu starotestamentalnego. Rozważając to wszystko, pytanie zadane Jezusowi przez faryzeuszy można uznać za niezrozumiałe, a jego postawienie za nieuzasadnione. Ale to nie tylko sprawa przeszłości. Również i w dzisiejszych czasach takie pytania dość często powtarzane są przez wielu małżonków, którzy podobnie jak współcześni Jezusowi faryzeusze, dobrze znają prawo Boże i przepisy Kościoła. Dlaczego wiec pytają o to, czy wolno im opuścić męża lub żonę? Odpowiedź Jezusa brzmi zawsze tak samo: Nie! Zamiarem Bożym nie było bowiem stworzenie tylko współtowarzysza życia, ale zainicjowanie doskonałej jedności ludzkiej: i będą oboje „jednym ciałem” – powiedział Bóg (zob. Rdz 2,24). Nie był to łatwe do zrozumienia dla ludzi w czasach Jezusa (nawet dla Apostołów), dla wielu też nie jest łatwe i dziś. Dlatego módlmy się o wierność dla małżeństw.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *