Dzień powszedni (20.03.2024, Środa)

Liturgia słowa: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. Dn 3, 52); Por. Łk 8, 15; J 8, 31-42.

REKLAMA

(J 8, 31-42 – z Biblii Tysiąclecia)  

31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». 33 Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: “Wolni będziecie?”» 34 Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». 39 W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. 40 Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. 41 Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

Rozważanie:

Wiara odziedziczona po przodkach nie jest wystarczająca. Każde pokolenie musi nawrócić się i odkryć na nowo znaczenie wiary w realiach aktualnego czasu. Jezus zapewnia Żydów, że prawda niesie ze sobą wolność, a fałsz niewolę. Każdy musi dokonać wyboru między prawdą i fałszem. Jezus jest prawdą. Uwalnia ludzi od nienawiści, przesądu i grzechu. Ci, którzy przyjmują Jezusa i żyją zgodnie z Jego nauką, stają się dziećmi Bożymi. Ci, którzy odrzucają naukę Jezusa, stają się niewolnikami grzechu i będą się starali usunąć Jezusa ze swego życia.
Słowo Boże, które mówi o grzechu i obiecuje zbawienie przez śmieć i zmartwychwstanie Jezusa, jest prawdą, która czyni nas wolnymi. Każda prawda zgodna ze słowem Bożym daje uwolnienie. Jeżeli szukamy prawdziwej wolności, musimy z wiarą przyjąć słowo Boże. Gdy szukamy wolności na błędnych drogach, popadamy w niewolę.
Wszyscy wybraliśmy prawdę. Ale czy wszyscy zgodnie z nią żyjemy?

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *