Dzień powszedni, albo Świętych Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa – prezbiterów, i Towarzyszy – męczenników z Ameryki, albo Św. Pawła od Krzyża – prezbitera, albo NMP w sobotę (19.10.2019, Sobota)

Czytania: Rz 4,13. 16-18; Ps 105(104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); Por. J 15,26b. 27a; Łk 12,8-12

REKLAMA


(Łk 12,8-12 – z Biblii Tysiąclecia)

8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 10 Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.
11 Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».


Rozważanie:

Wyznanie, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, wymaga wiary i odwagi. Takie wyznanie może być trudne, ma jednak oparcie w dodającej odwagi obecności Ducha Świętego, który jest wsparciem i siłą wierzących. Pozna tym stwierdzeniem Jezus wypowiada bardzo ostry sąd, a mianowicie: „Temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone” (Łk 12,10), wcześniej jednak stwierdza, że „kto mówi jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie [mu] przebaczone” (Łk 12,10). Jak to rozumieć?
Przyjrzyjmy się najpierw bluźnierstwu. W Starym Testamencie za bluźnierstwo groziła śmierć (por. Kpł 24,16). W Ewangeliach jest wzmianka, że Jezusa posądzono o bluźnierstwo, ponieważ mówił o przebaczeniu grzechów (por. Mk 2,7; Mt 9,3; Łk 5,21). Za domniemane bluźnierstwo został skazany na śmierć (por. Mt 26,65; Mk 14,64). Ostrzeżenie przed bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu, które Jezus wypowiada w dzisiejszej Ewangelii, jest dane po ostrej dyskusji z faryzeuszami i po zarzuceniu Mu, że wyrzuca złe duchy mocą złego ducha. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone nie dlatego, że Bóg nie chce tego uczynić, lecz dlatego, że popełniający to bluźnierstwo twierdzi, że Bóg nie jest zdolny tego uczynić. Osoba wypowiadająca to bluźnierstwo zna prawdę, a jednak nie tylko ją odrzuca, ale jeszcze nazywa ją fałszem. Bóg jest utożsamiany ze złem.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *