Dzień powszedni (06.11.2023, Poniedziałek)

Liturgia słowa: Rz 11, 29-36; Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c); Por. J 8, 31b-32a; Łk 14, 12-14.

REKLAMA

(Łk 14, 12-14 – z Biblii Tysiąclecia)

Kogo zapraszać na ucztę

12 Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 13 Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 14 A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Rozważanie:

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz przekazuje słowa Jezusa przekazane do przywódcy faryzeuszy i pozostałych gości siedziących przy stole. W słowach tych dana jest wskazówka, których osób nie powinno się zapraszać na szczególnie uroczysty posiłek, a które winne być gośćmi uprzywilejowanymi. Wśród osób, wobec których Jezus zaleca szczególną uwagę, łatwo możemy odkryć nas samych, jeżeli dobrze rozważymy nasz stosunek do Boga. Jesteśmy ubodzy. Jeżeli nawet cieszymy się z posiadania czegoś, to świadomość mówi nam, że nie jest to całkowicie naszą własnością, ale darem dobroci Bożej, który możemy utracić w każdej chwili. Jesteśmy ułomni. Niekoniecznie musi to być ułomność cielesna, każdy jednak z nas jest ułomny duchowo. Zostaliśmy bowiem zranieni przez grzech pierworodny i często upadamy w grzechy uczynkowe. Ciągle potykamy się na naszej drodze duchowej pomimo nawet największego wysiłku zachowania równowagi. Jesteśmy niewidomi. Z pewnością nasz wzrok umie dostrzec i rozróżnić otaczające nas przedmioty. Skąpstwo, chciwość, namiętność i samolubstwo pozbawiają nas jednak światła i zaciemniają nasze osądy, tak że często nie potrafimy odróżnić dobra od zła. Pomimo tego nędznego stanu, w jakim się znajdujemy, Jezus zaprasza nas do siebie słowami: „Przyjdźcie do mnie wszyscy […]”. Zaprasza na swoją ucztę eucharystyczną, do wieczerzania z Nim przez przyjęcie Komunii Świętej.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *