Dzień powszedni albo Św. Grzegorza z Nareku – opata i doktora, wspomnienie dowolne dodatkowe od 2021 roku (27.02.2023, Poniedziałek)

Liturgia słowa: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c); 2Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46.

REKLAMA

(Mt 25, 31-46 – z Biblii Tysiąclecia)

Sąd Ostateczny

31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”
44 Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 45 Wtedy odpowie im: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Rozważanie:

Sąd Ostateczny! Serce doznaje trwogi, gdy jest o nim mowa. A właśnie w dzisiejszej Ewangelii mówi o nim Jezus. Jak będzie on wyglądał?
W pierwszym czytaniu, wziętym z Księgi Kapłańskiej, słyszeliśmy wymagania Boże skierowane do całego narodu wybranego, wypowiedziane w jednym zdaniu: „Będziecie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Następnie zaś, w sposób streszczony, jest wymienionych dziesięć przykazań. Czy na Sądzie Ostatecznym będą one przywoływane, jedno po drugim, i przy każdym trzeba będzie odpowiedzieć, czy się je należycie zachowało? W Ewangelii Jezus nie przytacza żadnego z tych przykazań. Mówi tylko o naszym stosunku do bliźniego, o tym, jak traktowaliśmy go, kiedy był w potrzebie, na końcu zaś mówi, że to, co uczyniliśmy bliźniemu, uczyniliśmy Jemu samemu.
Z czego więc trzeba będzie zdać sprawę na Sądzie Ostatecznym? Z miłosierdzia! Tak, jak Bóg okazuje nam miłosierdzie, tak my powinniśmy okazywać je bliźniemu.
Jezu powiedział to wprost: „Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia” (Mt 5,7). Oto też prosimy w modlitwie Ojcze nasz. Więcej, ta prośba staje się warunkiem dla Bożego działania. Modląc się Modlitwą Pańską mówimy przecież: „odpuść nam […] jako i my odpuszczamy”.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *