Św. Jana Pawła II – papieża, wspomnienie (22.10.2021, Piątek)

Liturgia słowa z piątku: Rz 7, 18-25a; Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59.

REKLAMA


(Łk 12, 54-59 – z Biblii Tysiąclecia)

Znaki czasu

54 Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: “Deszcze idzie”. I tak bywa. 55 A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: “Będzie upał”. I bywa. 56 Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? 57 I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
58 Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 59 Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».


Rozważanie:

Dziś w Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa wskazujące na zdolność człowieka w odczytywaniu znaków w przyrodzie. Ta zdolność była ważna w dawnych czasach, jest też ważna obecnie. Pogoda bowiem jest i dziś jednym z ważnych tematów naszych codziennych rozmów. Pierwszym – jak się wydaje – jest fizyczne zdrowie i często wpływ na nie pogody. Można więc przypuszczać, że zrozumienie dzisiejszej Ewangelii nie jest trudne. Jezus mówi, że jeżeli wkładamy tyle wysiłku w zrozumienie i odczytanie znaków zachodzących w przyrodzie oraz dobre i dokładne ich poznanie, to powinniśmy przynajmniej tyle samo starać włożyć, by zrozumieć i poznać rzeczy Boże w naszym życiu.
Dziś ludzie stali się biegli w rozumieniu Bożego dzieła i w korzystaniu z niego: dotarli na Księżyc, poznali tajemnicę atomu, opanowali różne technologie, o których nawet nie marzono w przeszłości. Tymczasem w sprawach Bożych wielu ludzi przez całe wieki przestawało na minimum. Podstawowym i najważniejszym problemem w naszym życiu jest zaś Jezus. Gdy szczerze rozpoznamy w Nim objawienie się Boga, może to zmienić całe nasze życie. Od tego zależy nie tylko nasze wieczne szczęście, ale także dzień dzisiejszy. Prośmy zatem o dar poznania osoby i życia Jezusa.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *