Dzień powszedni (30.08.2021, Poniedziałek)

Liturgia słowa: 1 Tes 4, 13-18; Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Łk 4, 18; Łk 4, 16-30.

REKLAMA


(Łk 4, 16-30 – z Biblii Tysiąclecia)

Jezus w Nazarecie

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
18 Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
19 abym obwoływał rok łaski od Pana.
20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». 22 A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» 23 Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 24 I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 25 Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. 27 I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 28 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 29 Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 30 On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.


Rozważanie:

Od dziś aż do Adwentu słuchać będziemy opowiadań z Ewangelii według św. Łukasza. Lekturę zaczynamy od wiadomości, że Jezus był przyjęty przez ludzi ze swej rodzinnej miejscowości z mieszanymi uczuciami. Najpierw przyjęto Jezusa z uczuciem podziwu i radości, a następnie okazano Mu uczucie gniewu.
Dzisiejsza Ewangelia mówi, że po przeczytaniu fragmentu z Księgi proroka Izajasza Jezus przedstawia program swej działalności. Program ten głosi wolność i odnowienie Ludu Bożego. Wyrażają to słowa mówiące, że „obwołuje rok łaski od Pana” (por. Łk 4,19).
Ponieważ dzisiejszy urywek ewangeliczny mówi o „programie” działalności Jezusa, może sprowokować postawienie od dawna dyskutowanego pytania, a mianowicie, czy Jezus znał swe posłannictwo w chwili narodzenia, czy też stał się świadomy tego dopiero z chwilą osiągnięcia dojrzałości? Niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź, dzisiejsza Ewangelia zapewnia, że Jezus miał pełną świadomość swojego posłannictwa. W synagodze zdecydowanie wiedział, który urywek ze Starego Testamentu chce i powinien przeczytać. Po lekturze zaś wyraźnie mówił, że słowa te odnoszą się do Niego. Nie ma też wątpliwości, że w krótkim czasie Jezus rzeczywiście wypełnił wszystko, co prorok Izajasz o Nim przepowiedział. Prośmy dziś o łaskę silnej wiary w słowo Boże.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *