Św. Brunona z Kwerfurtu – biskupa i męczennika, wspomnienie (12.07.2021, Poniedziałek)

Liturgia słowa z poniedziałku: Wj 1, 8-14. 22; Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a); Mt 5, 10; Mt 10, 34 – 11, 1.

REKLAMA


(Mt 10, 34 – 11, 1 – z Biblii Tysiąclecia)

Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie

34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Nagroda za oddanie się Jezusowi

40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

11

1 Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.


Rozważanie:

Prorok Izajasz mówi o narodzeniu cudownego dziecka, któremu daje tytuł „Księcia Pokoju” (Iz 9,5). Kościół używa tego określenia w stosunku do Jezusa. Dziś w Ewangelii Jezus wydaje się przeczyć temu pomysłowi mówiąc: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” (Mt 10,34). Jeśli wrócimy pamięcią do sceny ofiarowania Jezusa w świątyni, przypomnimy sobie, że Symeon powiedział tam, iż Jezus będzie „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34). Na dojrzałym już mężczyźnie i Nauczycielu proroctwo to się sprawdza. Jest o tym mowa w całej Ewangelii.
Późniejsze życie Jezusa nie tylko potwierdzi wszystko, ale też ukaże jeszcze dobitniej. Z powodu Jezusa powstanie rozdwojenie, nawet w rodzinach. Chęć podobania się Bogu będzie powodem niepodobania się ludziom. Obecność Jezusa stanie się dla wielu wyzwaniem. Gdy Jezus chce zgromadzić wszystkich w jednej owczarni, ciągle znajdują się tacy, którzy Mu się sprzeciwiają. I dlatego Jezus wygłasza ultimatum bez kompromisu: Jeżeli ktoś chce być jego uczniem, musi dać Mu całkowite pierwszeństwo w życiu, nawet za cenę utraty najbliższych. Za to wyrzeczenie Jezus obiecuje pokój i pogodę ducha tym wszystkim, którzy przyjmą Go i będą żyli zgodnie z Jego nauką.
Czy jestem gotowy wyrzec się dla Jezusa tego, co wydaje się dawać mi szczęście i zabezpieczenie? Czy jestem gotów wziąć krzyż na me ramiona i iść śladami mojego Mistrza?


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *