Dzień powszedni (10.05.2021, Poniedziałek)

Liturgia słowa: Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 15, 26b. 27a; J 15, 26 – 16, 4a.

REKLAMA


(J 15, 26 – 16, 4a – z Biblii Tysiąclecia)

26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Przestroga

16

1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. 4 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem.


Rozważanie:

„Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”. To polecenie Jezusa odnosiło się nie tylko do Jego bezpośrednich uczniów, ale do wszystkich tych, którzy uwierzą. Chrześcijanie bowiem z wolnego wyboru stali się świadkami Jezusa. To znaczy, mają przepowiadać, kim jest Jezus i jaka jest jego nauka. Czynią to, wyznając publicznie wiarę i żyjąc nią na co dzień zgodnie z nauką Ewangelii.
Dać świadectwo zatem nie znaczy tylko zawierzać się komuś, ale wyznawać z przekonaniem to, w co się wierzy także wtedy, gdy jest się narażonym na złe traktowanie, a nawet wtedy, gdy zagraża niebezpieczeństwo życia. W normalnych warunkach wyznanie wiary polega na głoszeniu nauki Jezusa przez wykonywanie codziennych obowiązków i na spełnianiu praktyk religijnych. Jeśli Jezus stał się centrum życia chrześcijanina, wtedy Jego obecność uwidacznia się w codziennym życiu Jego nauką.
Takie życie nie jest łatwe. Zachowanie wierności Jezusowi wzbudza niekiedy poczucie izolacji i osamotnienia. Może zabraknąć przyjaciół. Wierny uczeń Jezusa nigdy jednak nie jest sam. Towarzyszy mu zawsze Duch Święty, który w trudnych chwilach staje się Pocieszycielem i Doradcą.
Prośmy dziś o łaskę, abyśmy dawali dobre świadectwo Jezusowi naszym chrześcijańskim życiem.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *