Powołano zespół młodych konsultantów z całego świata

W Watykanie rozpoczął działalność międzynarodowy zespół konsultantów, składający się z 20 młodych ludzi i powołany przy Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jego powstanie było jednym z postulatów Synodu ds. Biskupów z 2018 r.

REKLAMA

Powołanie na trzyletnią kadencję zespołu młodych konsultantów z całego świata, to pierwsza tego typu inicjatywa w Watykanie.

Zadaniem młodych ludzi jest najpierw zrobienie “burzy mózgów” i zaproponowanie, z punktu widzenia swojego pokolenia i swoich środowisk, w jaki sposób Kościół i sami młodzi mogą docierać do współczesnej młodzieży z przekazem wiary i odpowiedzią na najważniejsze pytania i wyzwania. Podstawą do ich refleksji jest przede wszystkim papieska adhortacja “Christus vivit“, w której papież Franciszek wyznacza kierunki i wyzwania duszpasterstwa młodzieży i towarzyszenia ludziom wchodzącym w dorosłość.

Młodzi konsultanci otrzymali nominacje w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada ubiegłego roku. Jednak ich pierwsze spotkanie, przełożone z powodu pandemii koronawirusa, odbyło się dopiero 16 maja, za pośrednictwem internetu.

Obecnie prace młodzi podejmują sami, według opracowanego przez siebie podziału na grupy i harmonogramu. Swoje wnioski i propozycje mają przedstawić w najbliższym czasie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia i wspólnie zaplanować dalsze działania. Intencją tej grupy nie jest bowiem pomoc w realizacji z góry zaproponowanych przez Watykan projektów, ale wniesienie swoich pomysłów, zgodnych z potrzebami i wrażliwością młodego pokolenia.

– Trzy myśli przychodzą mi na myśl po naszym pierwszym spotkaniu: powiew Ducha Świętego nie przestał działać od czasu Synodu Młodzieży sprzed dwóch lat. My, młodzi, mamy silną motywację, aby być świadkami Kościoła wobec naszych rówieśników na całym świecie. Wypełnianie tej misji widzimy jako wielkie zaangażowanie i wielką odpowiedzialność i chętnie je podejmujemy – mówi Émile Abou Chaar, młody Libańczyk, wchodzący w skład powołanej grupy.

Rozpoczęła działalność młodzieżowa grupa konsultantów

Także kard. Kevin Farrell, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, który spotkał się z młodymi ludźmi podczas pierwszego zebrania online, podkreśla, że ich powołanie jest czymś więcej, niż decyzją instytucjonalną.

– Jesteście bezpośrednio zaangażowani w świecie współczesnej młodzieży. A my potrzebujemy was dzisiaj bardziej, niż kiedykolwiek. Kościół cię potrzebuje. To nie jest tylko pragnienie Kościoła, to jest pragnienie Ducha Świętego – mówił.

W skład grupy konsultorów weszli młodzi, reprezentujący każdy z kontynentów, a także niektóre międzynarodowe ruchy i wspólnoty, których statuty są zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Są oni obywatelami następujących krajów: Gwinea, Uganda, RPA, Kanada, USA, Salwador, Portoryko, Chile, Liban, Indonezja, Japonia, Australia, Europa: Słowenia, Holandia.

Z kolei młodzi reprezentujący wspólnoty i ruchy pochodzą z: Włoch (Międzynarodowa Federacja Akcji Katolickiej), Francji (młodzież związana ze wspólnotą z Taizé), Austrii (Młodzież Salezjańska), Brazylii (Fazenda da Esperança), Portugalii (Équipes Notre-Dame – Młodzi). Nie reprezentują oni konferencji episkopatów, ani swoich wspólnot, ale zostali wybrani ze względu na osobiste świadectwo i zaangażowanie, które okazali podczas całego procesu synodalnego dotyczącego Synodu Biskupów nt. młodzieży, wiary i rozeznawania powołania.

Powołanie przy papieskiej dykasterii grupy młodzieżowych konsultantów, to odpowiedź na konkretną prośbę zawartą w dokumencie końcowym ubiegłorocznego Synodu Biskupów. W pkt. 123 tego dokumentu czytamy: “Synod postuluje uczynienie rzeczywistym i zwyczajnym czynny udział ludzi młodych we współodpowiedzialności Kościołów partykularnych, a także w organizmach Konferencji Episkopatów i Kościoła powszechnego. Wnosi także o wzmocnienie działalności Biura ds. Młodzieży Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia poprzez ustanowienie organu przedstawicielskiego młodzieży na szczeblu międzynarodowym”.

To właśnie prefekt tejże dykasterii kard. Kevin Farrell nominował młodych na trzyletnią kadencję.


Źródło: https://ekai.pl/rozpoczela-dzialalnosc-mlodziezowa-grupa-konsultantow/
Fot. @laityfamilylife

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *