Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd

Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście skierowanym do uczestników Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce.

REKLAMA


W dniach 22-23 maja na Jasnej Górze zorganizowano 10. Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba – spotkanie delegatów Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Hasłem tegorocznej konwencji są słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”. Ze względów sanitarnych większość członków bierze w nim za pośrednictwem Internetu.

Przewodniczący Episkopatu podziękował Rycerzom Kolumba za zaangażowanie dzieła charytatywne. Zauważył, że trwająca epidemia koronawirusa ukazała siłę miłości i poświęcenia wobec innych. „Za pomoc charytatywną dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i parafii w czasie pandemii, za inicjatywy modlitewne dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II” – napisał abp. Gądecki w liście.

Metropolita poznański zapewnił o swojej modlitwie i wdzięcznej pamięci, przesyłając wszystkim Rycerzom Kolumba w Polsce dar pasterskiego błogosławieństwa.

Rycerze Kolumba działając w kilkunastu państwach świata gromadzą prawie dwa milinony członków. Organizacja zrzesza 6,5 tys. mężczyzn w całej Polsce realizujących liczne dzieła miłosierdzia. Wśród nich są m.in. projekty charytatywne, inicjatywy pro-life, wydarzenia integrujące lokalną społeczność czy projekty formacyjne.

BP KEP


Pełna treść listu:

List przewodniczącego KEP na Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce

Warszawa, dnia 22 maja 2020 roku

Wielce Czcigodny Bracie Delegacie Stanowy,
Czcigodni Rycerze Kolumba z całej Polski,

Spotykamy się dzisiaj w niecodziennych warunkach. Epidemia koronawirusa, zmusiła cały świat do wdrożenia nadzwyczajnych środków ostrożność, dla chronienia nas i naszych najbliższych, zwłaszcza zaś osób starszych i schorowanych.

Podobnie i w przestrzeni religijnej, powodowany troską o życie i zdrowie wiernych Kościoła w Polsce, rekomendowałem księżom biskupom ścisłe dostosowanie do aktualnych obostrzeń sanitarnych. Było to bardzo trudne doświadczenie, zwłaszcza w czasie Świat Wielkiej Nocy. Trudne zarówno dla wiernych, jak i dla duszpasterzy. Pan Bóg jednak nie chce, żebyśmy, w takiej sytuacji – wybierali między zdrowiem, a wiarą. On chce, żebyśmy byli zdrowi, stąd decyzje o dyspensach, o duchowej łączności z miejscami kultu za pośrednictwem transmisji telewizyjnych.

Całe to doświadczenie było wielką lekcją pokory. Najpierw dlatego, że wielki – w swoim mniemaniu – człowiek okazał się tak mały i tak słaby wobec małego wirusa, że nawet największe światowe potęgi bezradnie patrzyły jak umierają z jego powodu dziesiątki tysięcy ludzi. W świecie, w którym wielu wydawało się, że mogą zamienić się miejscami z Panem Bogiem, ukazał się naturalny porządek rzeczy – stworzenie nie jest Stwórcą.

Z drugiej strony, pokora ludzi wierzących wyraziła się w posłuszeństwie wobec pasterzy. Posłuszeństwo jest trudne i wymagające, ale jeśli zły duch chce ugodzić najskuteczniej, godzi w posłuszeństwo i jedność. Nie ma prawdziwej wiary bez miłości, a ta najpełniej wyraża się poprzez odpowiedzialność. Odpowiedzialność za losy drugiego.

Innym aspektem zaistniałej sytuacji jest wyraźnie zarysowana siła miłości i poświęcenia wobec innych. Cieszę się każdym gestem dobra i ofiary, tysiącami bezimiennych i cichych współpracowników Pańskiego krzyża. Świeccy, konsekrowani i duchowni, w miarę swoich możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, służyli najlepiej jak potrafią potrzebującym.

W tym momencie słowa mojej wdzięczności chciałbym skierować wobec wszystkich Rycerzy Kolumba. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyrażam naszą wdzięczność za wszelkie wsparcie okazywane wiernym i pasterzom Kościoła w Polsce. Dziękuję zwłaszcza za inicjatywy, podejmowane w ostatnim czasie. Za pomoc charytatywną dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i parafii w czasie pandemii, za inicjatywy modlitewne dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Za wyrazy solidarności z biskupami i księżmi, za pomoc udzielaną instytucjom związanym z nasza konferencją episkopat, w tym  m.in. Fundacji OPOKA.

Kościół w Polsce staje przed kolejnymi wyzwaniami. Mamy jednak świadomość, że od dwóch tysiącleci sam Duch Święty prowadzi Łódź Piotrową. Prowadzi na szerokie oceany, często wzburzone i niebezpieczne, ale przecież nigdy nie zostawia nas samych. Stawia na naszej drodze proroków i świadków – Ludzi Bożych, którymi posługuje się, aby Jego misja w świecie mogła być dalej prowadzona.

Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących.

Ogarniam Was i waszych najbliższych swoją życzliwą, wdzięczną  pamięcią, przesyłając dar pasterskiego błogosławieństwa.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-do-rycerzy-kolumba-jestescie-dzisiaj-potrzebni-kosciolowi-jak-nigdy-dotad/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *