21-30 maja 2020 r. Diecezjalne Forum Duszpasterskie

Pragniemy odnowy wiary w Jezusa Chrystusa dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej. Chcemy z nowym zapałem podjąć współpracę z Duchem Świętym – by w Jego mocy, korzystając z Jego darów szukać tych, którzy nie doświadczyli miłości Ojca.

REKLAMA


Zaplanowaliśmy Forum, by poprosić Ducha Świętego o Nową Pięćdziesiątnicę dla naszej diecezji, by w jedności przyjąć wyzwanie  do nawrócenia i podjąć na nowo misję, jaką Jezus zlecił swym uczniom: by iść na cały świat głosić Ewangelię. Zacząć od swego środowiska: rodziny, miejsca pracy, parafii.

Planowaliśmy spotkać się w Wigilię Zasłania Ducha Świętego, 30 maja 2020 w Pelplinie, by prosić o namaszczenie do dawania świadectwa wiary. Na razie nie możemy się spotkać w Pelplinie, ale… możemy się razem modlić!

Postanowiliśmy podjąć wyzwanie w dwóch etapach.

Etap I: 30 maja 2020

MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W NASZYCH RODZINACH I PARAFIACH
– na razie modlimy się i pościmy indywidualnie w intencji Nowej Pięćdziesiątnicy dla naszej Diecezji,
– od 21 maja rozpoczynamy Nowennę: indywidualnie, w rodzinach, w parafiach…
Na stronie www.nacalyswiat.pl codziennie będziemy prowadzili Nowennę do Ducha Świętego live.
– 30 maja bezpośrednia transmisja ze Mszy Świętej i modlitwy o Ducha Świętego w Bazylice katedralnej.

Etap II (gdy tylko będzie to możliwe)

SPOTKANIE NA FORUM W PELPLINIE: jedność, informacja i formacja

Spotkanie na Forum jest zaproszeniem do jedności w odnowie diecezji. Msza Święta i modlitwa o namaszczenie Duchem Świętym pozwolą nam otworzyć się nam do łaskę, a specjalne spotkania tematyczne będą okazją do formacji i przekazania informacji.

PRZEWIDYWANE OWOCE SPOTKANIA

Duchowe:
– odnowienie wiary w Jezusa Chrystusa, by podjąć współpracę z Duchem Świętym i w Jego mocy, korzystając z Jego darów szukać tych, którzy nie doświadczyli miłości Ojca,
– doświadczenie przynależności do pełnego mocy i radości Kościoła, by podjąć odpowiedzialność za wiarę i misję Kościoła diecezjalnego

Duszpasterskie:
– pierwsze głoszenie w parafii,
– prowadzenie przygotowania do sakramentów, bazującego na doświadczeniu odnowy wiary,
– zaangażowanie i współpraca ze świeckimi w parafii w przygotowaniu do sakramentów (wypracowanie modelu),
– formacja kleryków i prezbiterów do współpracy ze świeckimi i budowania wspólnot,
– integracja i rozwój wspólnot działających w diecezji (odkrycie własnego charyzmatu, zaangażowanie w przygotowanie do sakramentów, powstawanie nowych wspólnot formacyjnych)

Materialne:
– Manuał duszpasterski (w formie papierowej i elektronicznej): programy przygotowujące do sakramentów, Vademecum wspólnot, ruchów i stowarzyszeń w diecezji, Informacja o inicjatywach duszpasterskich w diecezji,
– interaktywny kalendarz działań duszpasterskich w diecezji

Nie musimy czekać, aż świat się zmieni. To ty i ja otrzymaliśmy misję przezmiany świata. Idźmy na cały świat i czyńmy uczniów!


Zaproszenie na Forum Diecezjalne

Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień narodzin Kościoła. Wówczas wspólnota uczniów Chrystusa otwierała się na moc zstępującego Ducha Świętego. Również i my, żyjący dziś, tu i teraz pragniemy być otwarci na Jego działanie i charyzmaty. Pragniemy, by tchnienie Bożego życia odnowiło nasze życie, życie naszej diecezji, parafii, kapłanów i osób konsekrowanych, by odnowiło naszych wiernych zaangażowanych w działalność ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, ale również odnowiło i tych, którzy zbłądzili na drogach ziemskiej pielgrzymki. Zainicjowane w niektórych parafiach Seminaria Odnowy Wiary, rekolekcje kerygmatyczne, formacja świeckich posługujących w Szkole Animatorów i Liderów są tego dobrym początkiem…

Ufam i wierzę, że wszystkim nam zależy, aby nasze parafie i cała diecezja były żywą wspólnotą Kościoła. Dlatego pragnę bardzo serdecznie zaprosić Cię, Siostro i Bracie, byś pozwolił porwać się Duchowi Świętemu i z nowym zapałem podjął zadanie, jakie Pan Jezus z wielkim zaufaniem powierzył każdemu z nas na chrzcie świętym.

Ponieważ nie możemy się spotkać – tak jak planowaliśmy – w naszym diecezjalnym wieczerniku, w pelplińskiej katedrze, a nawet w skrytości ducha myślałem o pamiętnej Górze św. Jana Pawła II, to jednak pragniemy być razem, we wspólnocie, tak jak to miało miejsce w minionych tygodniach, poprzez bezpośrednią transmisję Mszy Świętej i wspólnej modlitwy o dary Ducha Świętego, którą przeprowadzimy 30 maja br. za pośrednictwem Radia Głos i Internetu.

Zapraszam więc do modlitewnego przygotowania w naszych domach, a później do wspólnej modlitwy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Hasłem przewodnim tego spotkania są słowa: „U źródła łaski”, aby podkreślić, że Chrystus działający w Kościele jest źródłem wody żywej i tylko On może zaspokoić wszelkie pragnienia serc ludzi, którzy zechcą zaczerpnąć z tego Źródła.

Niech wspólna modlitwa pozwoli nam doświadczyć Kościoła, który pod przewodnictwem Papieża budzi siebie i innych do żywej wiary.

Licząc na Wasze uczestnictwo w tym wydarzeniu z serca błogosławię.

 Wasz Biskup

+ Ryszard Kasyna


Plakat informacyjny

Kliknij, aby powiększyć


Zobacz TUTAJ.


Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin,
tel. (58) 536 12 21,
e-mail: kontakt@nacalyswiat.pl


Źródło:
http://nacalyswiat.pl/
http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7586-diecezjalne-forum-duszpasterskie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *