Papież: wzrastajmy w zdolności słuchania

O umiejętność słuchania w tym czasie ciszy, który obecnie przeżywamy, modlił się Papież na Mszy w Domu św. Marty. W homilii poruszył temat idealnej wspólnoty, o której mówią Dzieje Apostolskie (4, 32-37), której jednak grożą trzy pokusy wprowadzające podziały: pieniądze, próżność i plotkarstwo.

REKLAMA


W tym czasie ciszy można ją usłyszeć

„W tym czasie jest tak wiele ciszy. Można ją nawet usłyszeć – powiedział Ojciec Święty. – Niech ta cisza, która w naszej codzienności jest czymś trochę nowym, nauczy nas słuchać, pomoże wzrastać w umiejętności słuchania. Módlmy się o to.“

Franciszek podkreślił, że dzięki naszej uległości, która pozwala działać w nas Duchowi Świętemu, mogą dokonywać się rzeczy niezwykłe. Jedną z nich była pierwsza wspólnota chrześcijan, o której św. Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich (4, 32): „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. To przykład niemal niebiańskiej wspólnoty – zaznaczył Papież.

Wskazał także na pokusy, które zagrażają każdej wspólnocie. Św. Paweł pisze o podziałach, które są we wspólnocie chrześcijan w Koryncie, a św. Jakub o faworyzowaniu bogatych kosztem biednych. Jedną z pokus są bowiem pieniądze, które dzielą każdą wspólnotę.

Ubóstwo matką wspólnoty

„Wiele razy w historii Kościoła, tam gdzie są błędy doktrynalne – nie zawsze, ale często – stoją za tym pieniądze, pieniądze jako władza, zarówno polityczna, jak i konkretna gotówka: za tym są pieniądze. One dzielą wspólnotę – zaznaczył Ojciec Święty. – Dlatego to ubóstwo jest matką wspólnoty, ubóstwo jest murem, który ją chroni. Pieniądze dzielą, bo ważny jest interes osobisty. Także w rodzinach, jak wiele z nich podzieliło się z powodu spadku? Jak wiele rodzin? I więcej ze sobą nie rozmawiają… Wiele rodzin… Spadek… Pieniądze dzielą.“

Kolejną pokusą, która dzieli wspólnotę, jest, jak zauważył Papież, próżność.

Próżność, chęć czucia się lepszym dzieli

„Inną rzeczą, która dzieli wspólnoty jest próżność, ta chęć czucia się lepszym od innych. «Boże dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie» – to modlitwa faryzeusza. Próżność, aby czuć się jak… Próżność w pokazywaniu się, w zachowaniu, w ubieraniu się – wskazał Ojciec Święty. – Jak wiele razy – nie mówię, że zawsze, ale jak wiele razy – sprawowanie sakramentów jest przykładem próżności, kto ma lepszy ubiór, kto robi to, kto tamto… Próżność… w czasie wielkiego święta. Ona dzieli, gdyż prowadzi nas do zachowywania się jak paw, a tam, gdzie jest ten styl, zawsze jest podział.“

Jako trzeci element zagrażający jedności wspólnoty Franciszek wymienił plotkarstwo, które prowadzi do poniżania drugiego człowieka. „To rzecz, którą szatan w nas rozbudza, jak byśmy mieli potrzebę oczerniania innych” – powiedział Franciszek.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

 


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-wzrastajmy-w-zdolnosci-sluchania.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *