Poprawa oceny działalności Kościoła katolickiego

Niemal trzy piąte badanych (57%) jest zadowolonych z działalności Kościoła katolickiego. To o 5 pkt. procentowych więcej niż we wrześniu ub. roku – wynika z najnowszego badania CBOS.

REKLAMA


Opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego poprawiły się od poprzedniego pomiaru we wrześniu ub. roku. Obecnie pozytywnie o Kościele wypowiada się niemal trzy piąte badanych (57%, wzrost o 5 punktów procentowych), a źle jedna trzecia (32%, spadek o 6 punktów).

Dobrze o działalności Kościoła najczęściej wypowiadają się badani uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, osoby o poglądach prawicowych, mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, w wieku 55+.

Z kolei niezadowoleni z niej przeważają nad zadowolonymi wśród niepraktykujących lub sporadycznie uczestniczących w praktykach religijnych oraz identyfikujących się z lewicą.

Głosy krytyki relatywnie często pojawiają się też wśród mieszkańców dużych miast, osób najlepiej wykształconych oraz deklarujących centrową orientacje polityczną – wyjaśnia w swoim komunikacie CBOS.

Badanie CBOS instytucji publicznych (w tym m.in. parlamentu, prezydenta, władz samorządowych oraz policji i wojska) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Źródło: https://ekai.pl/poprawa-oceny-dzialalnosci-kosciola-katolickiego/
Fot. Jacek Dylag / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *