Pelplin: Gra Miejska „Wilczym tropem” – zaproszenie

Z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zaprasza do udziału w grze miejskiej „WILCZYM TROPEM”, która odbędzie się na terenie miasta Pelplin 1 marca 2024 r. w godzinach 9 – 13.

REKLAMA

Gra „WILCZYM TROPEM” ma na celu:
– uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych;
– przybliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego;
– kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry;
– zainteresowanie uczestników gry historią II wojny światowej i okresem powojennym;

Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zgodnie z otrzymaną mapą oraz zdobywanie punktów za wykonywanie znajdujących się tam zadań.

W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść od 3 do 5 osób. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.

W Grze może wziąć udział łącznie nie więcej niż 15 Drużyn. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Drużyn.

Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki (zał. 1-5) do niniejszego Regulaminu, do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 26.02.2024 r. 

ZAŁĄCZYNIK:
Regulamin Gry Miejskiej WILCZYM TROPEM 2024

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Kościuszki 2A
83-130 Pelplin
E-mail: mok@mok.pelplin.pl
Tel.: 58 536 14 52; 789 240 990
WWW: http://www.mok.pelplin.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Gmina Pelplin
– Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

Źródło: https://mok.pelplin.pl/wydarzenie-131-gra_miejska_wilczym_tropem-szczegoly-5704.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *