70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Przed 70 laty, 10 grudnia 1948, została podpisana w Paryżu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

REKLAMA

Przed 70 laty, 10 grudnia 1948, została podpisana w Paryżu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, natomiast 9 grudnia mija 20 lat od podpisania ONZ-owskiej deklaracji o ochronie obrońców praw człowieka. Uważa się, że te dwa dokumenty mają wielkie znaczenie dla społeczności świata ukazując niepodzielność i uniwersalność praw człowieka. Te rocznice przypominają jednak także, iż w wielu krajach świata prawa człowieka są zagrożone.

Z tej okazji zostaną oświetlone na niebiesko najważniejsze gmachy na świecie. Będzie to symbol godności człowieka, którą ta deklaracja gwarantuje, oświadczyła 7 grudnia w Nowym Jorku Human Rights Watch (HRW), pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka.

„Żyjemy w czasach trudnych dla praw człowieka” – powiedział dyrektor HRW, Kenneth Roth. Zwrócił jednocześnie uwagę, że mimo ciągłego łamania tych praw oraz związanych z nimi wartości, jak godność i sprawiedliwość, ich obrońcy nie ustają w działaniach i stanowią coraz większą silę. Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku jest „kamieniem milowym polityki międzynarodowej”, symbolem życia w godności i wolności, bez niewolnictwa i tortur, gwarantem wolności myśli i wyznania, prawa do pracy i nauki oraz wielu innych praw – stwierdził Roth.

Od 2013 roku każdego 10 grudnia Organizacji Praw Człowieka na niebiesko – a więc w kolorze organizacji – oświetla swoją główną siedzibę – Empire State Building w Nowym Jorku. W 70. rocznicę uchwalenia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w błękitnych barwach zostaną oświetlone m.in. Muzeum Narodowe w Bejrucie, ratusz i Grand Place w Brukseli, CT Tower w Toronto, ministerstwo spraw zagranicznych w Kopenhadze, Flinders Street Station w Melbourne, Gran Torre w Santiago de Chile, fontanna Jet d‘Eau na Jeziorze Genewskim, muzeum sztuki islamskiej w Doha (Katar), Pałac Pokoju w Hadze i Somerset House w Londynie, natomiast w Niemczech kościół św. Pawła we Frankfurcie, będący symbolem ruchu demokratycznego. Jest to apel, aby w sprawach praw człowieka być aktywnym – stwierdził przewodniczący HRW.

Z kolei europejska gałąź „Iustitia et Pax” – Komisji Biskupów na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju – określiła Kartę Praw Człowieka jako „dar dla ludzkości”. Zawarte w niej przed 70 laty zasady stanowią w dalszym ciągu ”zobowiązanie moralne”, podkreśliła „Iustitia et Pax” w okolicznościowym oświadczeniu dodając, że wspieranie praw człowieka powinno cechować postawę wszystkich ludzi. Ważne jest przy tym, aby nie tylko bronić swoich własnych praw, ale także praw innych. Na wielkie znaczenie niepodzielności praw człowieka wskazuje także katolicka nauka społeczna.

Szczególnego znaczenia nabiera dziś potrzeba przezwyciężania „nowych podziałów społecznych w naszych społeczeństwach oraz polityki populistycznej, która po części do nich prowadzi”, uważa europejska „Iustitia et Pax“. Obchody 70-lecia Karty Praw Człowieka powinny stać się okazją do umacniania walki z wrogością wobec obcych, z brakiem tolerancji oraz wszelkimi formami nacjonalizmu.

Również biskupi katoliccy Austrii zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania praw człowieka. W wielu krajach świata coraz częściej prawa ludzi wykorzystywane są systematycznie dla interesów politycznych i gospodarczych. W krajach, w których występują niepokoje społeczne, w których władzę sprawują reżimy totalitarne, ludzie są pozbawiani swoich praw podstawowych, a więzi społeczne słabną; to pozwala reżimom zmuszać i wykorzystywać, a nawet wypędzać z kraju poszczególne osoby, a nawet całe grupy społeczeństwa, stwierdziła Komisja Koordynacyjna Episkopatu Austrii ds. rozwoju międzynarodowego i misji (KOO).

Skupione w niej organizacje katolickie oczekują od Austrii, jako kraju przewodniczącego pracom Rady Europy i nowego członka Rady Praw Człowieka ONZ, że zaangażuje się „w sposób odpowiedzialny, jako prawdziwy obrońca najuboższych oraz opowie się „na rzecz globalnego poszanowania praw człowieka i sankcji wobec ich naruszania”.

KAI

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *