Rzecznik KEP w rocznicę kanonizacji Jana Pawła II: chronił życie każdego człowieka

Święty Jan Paweł II był papieżem rodziny, podkreślał, że rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości.

REKLAMA

Przez cały pontyfikat stanowczo wzywał do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uznawał to za podstawowe prawo człowieka wynikające z prawa naturalnego – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w 4. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. 

 
Rzecznik Episkopatu przypomniał, że papież Franciszek w homilii wygłoszonej 27 kwietnia 2014 r. podczas Mszy św. kanonizacyjnej w Rzymie wskazał, że Jan Paweł II był papieżem rodziny, i że tak pragnął być zapamiętany.
 
„Jan Paweł II zabiegał o sprawy rodziny, w niej widział przyszłość naszej cywilizacji. Już jako ksiądz, a następnie biskup, Karol Wojtyła przykładał ogromną wagę do formowania młodych ludzi do życia w rodzinie. Była to zasadnicza część jego pracy duszpasterskiej, przekonywał młodych, by nie obawiali się podejmować wyzwania, jakim jest założenie rodziny i otwartość na życie. Zwracał także uwagę na konieczność zapewnienia rodzinom odpowiednich warunków materialnych niezbędnych do ich rozwoju” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.
 
Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że św. Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, iż przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. „Ojciec Święty w liście na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny w 1994 r. zwracał uwagę, że rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” – dodał.
 
Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że w kontekście rodziny św. Jan Paweł II mówił o konieczności ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Tym kwestiom poświęcił m.in. encyklikę Evangelium Vitae (Ewangelia życia).
 
„Ojciec Święty w Evangelium Vitae zwracał uwagę na nowe zagrożenia wymierzone przeciw życiu. Święty Jan Paweł II pisał: +w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter „przestępstwa” i w paradoksalny sposób zyskują status „prawa”, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia+ (Evangelium Vitae, nr 11). Pomimo upływu lat, te słowa nic nie straciły ze swej aktualności” – powiedział rzecznik Episkopatu. Dodał, że papież rodziny chronił życie każdego człowieka, szczególnie słabego: nienarodzonego, niepełnosprawnego, chorego czy w podeszłym wieku.
 
Ks. Rytel-Andrianik przywołał też fragment Evaneglium Vitae, w którym św. Jan Paweł II pisał: „Można odnieść wrażenie, że wszystko odbywa się z pełnym poszanowaniem praworządności, przynajmniej w tych przypadkach, gdy prawa dopuszczające przerywanie ciąży lub eutanazję zostają przegłosowane zgodnie z tak zwanymi zasadami demokratycznymi. W rzeczywistości mamy tu jednak do czynienia jedynie z tragicznym pozorem praworządności, zaś ideał demokratyczny — który zasługuje na to miano tylko wówczas, gdy uznaje i chroni godność każdej osoby — zostaje zdradzony u samych podstaw” (Evangelium Vitae, nr 20).
 
W tym kontekście rzecznik Episkopatu przypomniał, iż „głosy mówiące, że ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest „antychrześcijańska” lub „antyludzka” są głosami przeciwko najbardziej bezbronnym, przeciw prawu naturalnemu i wbrew nauczaniu św. Jana Pawła II”.
 
BP KEP
Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *