Obraza uczuć religijnych będzie karana wg nowych przepisów

Art. 196 Kodeksu Karnego zostanie doprecyzowany. Nowelizacja przewiduje m.in., że wobec osoby, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to „złośliwie”. Przepis ma też regulować rodzaje karalnych czynów: lżenie i wyszydzanie związku wyznaniowego, jego dogmatów lub obrzędów, czy publiczne znieważanie miejsca wykonywania obrzędów – dowiedziała się KAI w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt jest w przygotowaniu i „będzie ogłoszony w najbliższym czasie”.

REKLAMA


W sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych zostaną zmienione tak, aby prawo do wyznawania religii było jeszcze silniej chronione. Jego zdaniem, obecne przepisy są zbyt ogólnikowe, a ściganie przestępstwa obrazy uczuć religijnych jest uzależnione od subiektywnego odczucia wiernych.

KAI poprosiła Ministerstwo Sprawiedliwości o więcej informacji na temat zapowiadanych zmian. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że obecne przepisy Kodeksu karnego „dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań”.

Art. 196, który sankcjonuje obrazę uczuć religijnych, ma zatem zdaniem ministerstwa uzyskać nowe brzmienie.

W obecnym brzmieniu przepis ten przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 dla tego, kto „obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”.

„Nowelizacja przewiduje m.in., że wobec osoby, która zakłóca nabożeństwo nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to „złośliwie”. To przesłanka, która w praktyce powodowała bezkarność za takie przestępstwo” – wyjaśnił resort w odpowiedzi na zapytanie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Zdaniem resortu, dziś art. 196 jest ogólnikowy. „Po zmianie będzie precyzował rodzaje karalnych czynów: lżenie i wyszydzanie kościoła (związku wyznaniowego), jego dogmatów lub obrzędów, czy publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej lub miejsca wykonywania obrzędów” – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wprowadzony zostanie też przepis, który będzie chronił prawo do wyrażania poglądów czy opinii związanych z wyznawaną religią. „To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie” – wyjaśnia resort sprawiedliwości.

Celem nowelizacji, w opinii MS, jest silniejsza ochrona konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania. „Zmiany są odpowiedzią na przypadki ataków na miejsca kultu religijnego i agresji wobec chrześcijan” – uzasadnia resort.

Jak dowiedziała się KAI, projekt zmian dotyczący ochrony uczuć religijnych „jest w tej chwili przygotowywany i będzie ogłoszony w najbliższym czasie”.


Źródło: https://www.ekai.pl/uczucia-religijne-beda-chronione-wedlug-nowych-zasad/
Fot. Karol Makurat/REPORTER


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *