Motu proprio w sprawie zarządzania i kontroli finansów Stolicy Apostolskiej

W Watykanie opublikowano list apostolski Franciszka w formie motu proprio, który wyraża w normach prawnych ogłoszoną już wcześniej decyzję papieża o przeniesieniu funkcji gospodarczych i finansowych Sekretariatu Stanu do Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA). Zarządzanie nimi przez APSA będzie kontrolował Sekretariat ds. Gospodarki.

REKLAMA


Jak wyjaśnia komunikat Sekretariatu Stanu, decyzja o opublikowaniu tego dokumentu została podjęta przed 1 stycznia, w celu wykonania budżetu na rok 2021. Komisja ustanowiona przez Ojca Świętego w celu przeniesienia funkcji gospodarczych i finansowych z Sekretariatu Stanu do APSA oraz Sekretariatu ds. Gospodarki, działająca w minionych tygodniach, będzie – tak jak planowano – nadal określać niektóre szczegóły techniczne do 4 lutego.

„Ta nowa ustawa ma na celu zmniejszenie liczby osób odpowiedzialnych za gospodarkę w Stolicy Apostolskiej oraz skoncentrować administrację, zarządzanie oraz decyzje ekonomiczne i finansowe w dykasteriach, które odpowiadają temu celowi. Ojciec Święty pragnie poprzez nią przejść do lepszej organizacji Kurii Rzymskiej i do jeszcze bardziej wyspecjalizowanego funkcjonowania Sekretariatu Stanu, który z większą swobodą będzie mógł pomagać jemu i jego następcom w sprawach o większym znaczeniu dla dobra Kościoła. Funkcje tak zwanego «urzędu administracyjnego» Sekretariatu Stanu, biorąc pod uwagę fakt, że nie będzie już musiał zarządzać funduszami i inwestycjami ani o nich decydować, zostaną ograniczone” – podkreśla watykański Sekretariat Stanu.

„Motu proprio ustanawia większą kontrolę i widoczność ofiar pochodzących z darowizn wiernych w ramach świętopietrza. Ponadto wzmocniono specjalne kontrole niektórych podmiotów związanych ze Stolicą Apostolską, które zarządzają rachunkami i środkami pochodzącymi z darowizn. Poprzez te decyzje Ojciec Święty wyraża swoje osobiste zaangażowanie, a także zaangażowanie Kurii Rzymskiej, na rzecz większej przejrzystości, wyraźniejszego rozdzielenia funkcji, większej skuteczności kontroli i lepszego dostosowania gospodarki Stolicy Apostolskiej do misji Kościoła, tak aby Lud Boży, który swoją hojnością pomaga w utrzymaniu misji Biskupa Rzymu, mógł to czynić ufając, że jego darowizny będą zarządzane w sposób odpowiedni, transparentny, z zastosowaniem należytych kontroli” – podkreśla komunikat Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.


Źródło: https://ekai.pl/motu-proprio-w-sprawie-zarzadzania-i-kontroli-finansow-stolicy-apostolskiej/
Fot. Vandeville Eric/ABACA/EAST NEWS

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *