Franciszek przewodniczył uroczystości Bożego Ciała w Rzymie

„Wyruszając od Ołtarza zaniesiemy konsekrowaną Hostię między domy naszego miasta. Nie czynimy tego, aby się pokazać ani obnosić z naszą wiarą, lecz aby zaprosić wszystkich do uczestnictwa, w Chlebie Eucharystii, do nowego życia, które dał nam Jezus” – stwierdził Franciszek podczas Mszy św. w bazylice św. Jana na Lateranie. Eucharystia rozpoczęła uroczystości Bożego Ciała w Rzymie po czym procesja eucharystyczna przeszła ulicami stolicy Włoch do bazyliki Matki Bożej Większej i zakończyła się błogosławieństwem udzielonym Najświętszym Sakramentem.

REKLAMA

W homilii Ojciec Święty nawiązując do słów św. Marka ewangelisty (Mk 14, 12-16. 22-26) podkreślił trzy wymiary tajemnicy Eucharystii dziękczynienie, czynienie pamiątki i obecność.

Mówiąc o dziękczynieniu papież zaznaczył, że Eucharystia uczy nas błogosławienia, przyjmowania i całowania Bożych darów nie tylko podczas celebracji, ale także w życiu. Podał konkretne przykłady postaw „eucharystycznych”, jak docenianie rzeczy i talentów, jakie dał nam Pan Bóg, przebaczanie innym, gesty życzliwości, pracowitość czy dzielenie się darami z innymi. „Bóg nie żąda od nas rzeczy wielkich i efektownych: cieszy się z tych małych rzeczy, które mamy, jeśli ofiarujemy je z radością i pokorą składającego dziękczynienie” – stwierdził Franciszek.

Następnie Ojciec Święty zaznaczył, że czynienie pamiątki nawiązuje do Paschy i wyzwolenia z niewoli egipskiej. W tym kontekście przestrzegł przed niewolą egoizmu, prowadzącą do ubóstwa, samotności, wyzysku, wojny i uzależnienia. „Wolność spotykamy w Wieczerniku, gdzie, jedynie z miłości, pochylamy się przed braćmi i siostrami, aby ofiarować im swoją posługę, swoje życie, jako «zbawieni», którzy chcą nieść zbawienie, i «wyzwoleni», którzy chcą przynieść wolność” – wskazał papież.

Mówiąc o Eucharystii jako realnej obecności Chrystusa Franciszek podkreślił pragnienie Boga, „który nie jest daleki i zazdrosny, lecz bliski i solidarny z człowiekiem”. Ojciec św. zachęcił abyśmy i my byli blisko naszych braci i sióstr samotnych, potrzebujących. Nawiązał do powiedzenia o ludziach dobrych: „jest kromką chleba”, i wskazał że właśnie dlatego Bóg daje nam siebie jako chleb: „aby nauczyć nas bycia z kolei «kromkami chleba» jedni dla drugich”. Podkreślił, że współczesny świat bardzo potrzebuje wdzięczności, wolności i bliskości! „Pilnie trzeba przywrócić światu dobry i świeży aromat chleba miłości, by nadal żywić nadzieję i niestrudzenie odbudowywać to, co niszczy nienawiść” – stwierdził papież.

Wyjaśniając sens procesji eucharystycznej Ojciec Święty powiedział: „wyruszając od Ołtarza zaniesiemy konsekrowaną Hostię między domy naszego miasta. Nie czynimy tego, aby się pokazać ani obnosić z naszą wiarą, lecz aby zaprosić wszystkich do uczestnictwa, w Chlebie Eucharystii, do nowego życia, które dał nam Jezus; aby zaprosić wszystkich do podążania wraz z nami za Nim, z sercem wdzięcznym i szczodrym, aby w nas i w każdym mężczyźnie i kobiecie, których spotykamy, mogła wzrastać radość i wolność dzieci Bożych (por. Rz 8, 19-21)”.

W modlitwie wiernych modlono się m. in. za papieża Franciszka, aby Pan podtrzymywał go w posłudze Kościołowi w wierze i w miłości; za wszystkich ochrzczonych, aby Pan wzbudził w ich sercach zobowiązanie do dawania w społeczeństwie świadectwa o owocach uczestnictwa w Eucharystii; za tych, którzy uciekają się do przemocy, aby krew Pańska, przelana dla oczyszczenia naszych sumień z uczynków śmierci, przemieniła ich w sprawców pokoju, za rodziny i za miasto Rzym.

Następnie sprzed bazyliki, będącej katedrą papieża jako biskupa Rzymu, wyruszyła procesja. Najświętszy Sakrament niesiono pod baldachimem. Ojciec Święty odjechał samochodem do bazyliki Matki Bożej Większej.

Po drodze odczytywano fragmenty czterech Ewangelii, a na całej trasie przemarszu towarzyszyły ich uczestnikom śpiewy psalmów i pieśni eucharystycznych oraz modlitwy-litanie.

Po przybyciu u ustawieniu monstrancji na ołtarzu, gdzie przez kilka minut przy śpiewie pieśni „Tantum ergo” – „Przed tak wielkim sakramentem” trwała adoracja, po czym Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym. Modlił się przed wystawionym przed bazyliką wizerunkiem Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Na zakończenie odśpiewano antyfonę „Salve Regina”.

W liturgii uczestniczyli licznie kardynałowie z prefektem Dykasterii Nauki Wiary kard. Victorem Fernandezem, biskupi i kapłani Kurii Rzymskiej i wikariatu Rzymu, a także siostry zakonne i świeccy.

Wcześniej papieże przewodniczyli procesjom Bożego Ciała na placu św. Piotra, to Paweł VI przewodniczył im w poszczególnych parafiach Rzymu. Natomiast św. Jan Paweł II wprowadził zwyczaj ich odbywania w czwartek Bożego Ciała na trasie między bazylikami św. Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej.

W 2018 Franciszek powrócił do przewodniczenia im w poszczególnych parafiach Wiecznego Miasta w niedzielę po Bożym Ciele, tak jak jest ono obchodzone w diecezjach włoskich.

Pełny tekst papieskiej homilii publikujemy TUTAJ.

Źródło: https://www.ekai.pl/franciszek-przewodniczyl-uroczystosci-bozego-ciala-w-rzymie/
Fot. Alessandra Tarantino/Associated Press/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *